Zastupitelé podpořili záměr výstavby operačních sálů

Zastupitelé podpořili záměr výstavby operačních sálů. Foto (c) Michal SúkupZastupitelé města na svém zasedání ve čtvrtek 16. března 2017 hovořili o projektu výstavby operačních sálů v Městské nemocnici, a. s., Dvůr Králové nad Labem. Nemocnice je součástí Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a v uplynulém roce začala v jejím areálu výstavba nových biochemických laboratoří. Realizaci projektu za 35 mil. Kč se podařilo dosáhnout díky významné pomoci a finančního přispění senátora Ing. Jiřího Hlavatého, jehož společnost JUTA na stavbu přispěla částkou 10 mil. Kč.
Vedení Královéhradeckého kraje a Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje v současné době zvažuje variantu dostavby operačních sálů v podlaží nad novými laboratořemi v areálu Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem. Právě tento záměr podpořili zastupitelé města, kteří ze strany kraje požadují nejen dokončení výstavby operačních sálů v podobě hrubé stavby ještě v roce 2017, ale také zachování minimálně stávajícího rozsahu poskytované péče v královédvorské městské nemocnici pro občany Dvora Králové nad Labem a spádové oblasti obce s rozšířenou působností. Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem v současné době poskytuje péči na následujících odděleních: interní, chirurgie, klinická biochemie a hematologie, urologie, následná péče, radiodiagnostika a gastroenterologie. V případě urologie se jedná o péči ve spádové oblasti pro 135 tisíc obyvatel, u oborů interny a chirurgie pro zhruba 35 tisíc obyvatel.

Zastupitelé zároveň vedením budoucích jednání s Královéhradeckým krajem, Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje a s dalšími zainteresovanými subjekty pověřili zastupitele a radního MUDr. Libora Senetu, který v městské nemocnici pracuje, působí jako ombudsman krajského Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a je také členem Zdravotního výboru zastupitelstva kraje. „Je jen škoda, že zastupitelé nebyli zcela jednotní, a v tomto pro naši nemocnici důležitém bodě několik zastupitelů návrh nepodpořilo. Je ale jejich plným právem vyjádřit jiný názor,“ uvedl k hlasování MUDr. Libor Seneta.

Miroslava Kameníková, Městský úřad Dvůr Králové nad Labem