Pokročilé reprodukční technologie dávají šanci na záchranu nosorožců

Pokročilé reprodukční technologie dávají šanci na záchranu nosorožců. Foto (c) Leibniz IZWZOO Dvůr Králové hostila na začátku března setkání Evropské pracovní skupiny pro severní bílé nosorožce, která se snaží tyto nosorožce zachránit před vyhynutím. V současnosti, kdy na světě zbývají poslední tři jedinci neschopní přirozené reprodukce, jsou tato zvířata nejohroženějšími savci na planetě. Setkání ve Dvoře Králové prokázalo, že odběr vajíček (tzv. OPU z anglického ovum pick-up) z posledních dvou samic by mohl být proveden už v dohledné době. Technika odběru vajíček pro tato dvoutunová zvířata byla vyvinuta v posledních dvou letech na samicích jižního bílého nosorožce. Odběr vajíček byl doplněn vytvořením protokolů pro jejich dozrání a oplodnění v laboratorních podmínkách.
Po publikaci přelomového plánu na záchranu tohoto k zániku odsouzeného druhu, k níž došlo v květnu minulého roku v časopise Zoo Biology (Saragusty a kol. 2016), bylo vytvořeno konsorcium odborníků z několika významných institucí – Leibnizova institutu pro výzkum divokých a zoo zvířat (IZW) v Berlíně, Avantey v Cremoně, Helmholtzova institutu v Berlíně a Mnichově a Kjúšú univerzity v japonské Fukuoce. ZOO Dvůr Králové, které poslední tři žijící nosorožci patří, projekt po celou dobu koordinuje a poskytuje mu značnou finanční podporu.
„Složitý postup odběru vajíček byl dosud použit na dvanácti samicích jižních bílých nosorožců. Všechny dárkyně jsou součástí Evropského záchovného programu (EEP) a některým z nich jsme odebrali vajíčka i dvakrát bez jakýchkoli vedlejších účinků. Naše postupy neměly žádné negativní dopady na plodnost a mohou být použity i na léčbu neplodnosti způsobené cystami v děloze nebo na vaječníku,“ říká profesor Thomas Hildebrandt, vedoucí oddělení managementu reprodukce IZW.
Odebraná vajíčka byla pravidelně odesílána do Avantey, italské laboratoře specializované na asistovanou reprodukci velkých zvířat v Cremoně, kde se odborníci snaží nechat vajíčka dozrát, uměle oplodnit a vyvinout embryo vhodné pro transfer. Zatím bylo dosaženo rýhování vajíčka, tedy rané fáze embryonálního vývoje. Tyto slibné výsledky týmu z laboratoře Avantea prezentoval během dvorské konference profesor Cesare Galli, šéf Avantey.
Další část dvoudenního setkání ve Dvoře Králové byla věnována odborníkům na výzkum kmenových buněk z Japonska a Německa (Univerzita v Kjúšú, Helmholtzovo centrum v Mnichově, Max Delbrückovo centrum pro molekulární medicínu při Helmholtzově asociaci). Vědci během jednání podrobněji probírali cesty k vytvoření pohlavních buněk ze severních bílých nosorožců in vitro.
Poslední tři jedinci nosorožce severního bílého žijí v rezervaci Ol Pejeta v Keni, kam byli převezeni ze ZOO Dvůr Králové v roce 2009. „Díky výsledkům prezentovaným na jednání ve Dvoře věříme, že bychom k pokusům o odběr vajíček z posledních dvou samic severního bílého nosorožce mohli přistoupit ještě tento rok,“ říká Jan Stejskal ze ZOO Dvůr Králové.
„Abychom skutečně vyhráli tento závod s časem, je zcela zásadní najít dostatečné finanční prostředky v co nejkratším čase,“ dodává Steven Seet, šéf oddělení komunikace IZW.

Evropské zoologické zahrady, které poskytly týmu IZW své samice nosorožce bílého jižního pro pokusy o odběr vajíček: ZOO Dvůr Králové, Zoo Salzburg, Zoo Budapest, Zoo Schwerin, Zoo Chorzow, Zoo Thoiry, Zoo Montpellier, Zoo Poznan, Zoo Pairi Daiza
Leibnizův institut pro výzkum divokých a zoo zvířat (IZW) je mezinárodně uznávaná vědecká instituce Leibnizovy asociace. Odborníci IZW zkoumají vývojové adaptace divokých zvířat a jejich odolnost vůči globálním změnám a rozvíjejí nové koncepty a opatření pro ochranu přírody. Aby IZW dosáhla svého cíle, využívá všech svých širokých mezioborových znalostí ve vývojové ekologii a genetice, v oblasti chorob divokých zvířat, reprodukční biologii a managementu, to vše za stálého dialogu se zainteresovanými osobami a širokou veřejností.
Avantea je laboratoř věnující se biotechnologii, která byla založena Cesarem Gallim a Giovannou Lazzari. Oba dva prošli postdoktorálním studiem na Univerzitě v Cambridgi se zaměřením na reprodukční biotechnologické metody: v roce 1999 dokázali jako první na světě naklonovat býka a v roce 2003 koně. Avantea nastavila standardy pro asistovanou reprodukci koní a v současné době je v tomto oboru světovou jedničkou. Dále také provádí významné množství výzkumů na poli asistované reprodukce v rámci národních i mezinárodních výzkumných projektů. Kromě rozmnožování hospodářských zvířat provádí výzkum také v oblasti biomedicíny se zaměřením na vývoj zvířecích modelů pro xenotransplantaci a lékařský výzkum, na zkoumání kmenových buněk a vývoj alternativních toxikologických testů pro průmysl. Tyto činnosti v oblasti výzkumu a vývoje jsou stěžejními aktivitami instituce Avantea, která je lídrem ve vývoji a aplikaci reprodukčních technologií.
ZOO Dvůr Králové je od 70. let minulého století jedním z nejvýznamnějších chovatelů afrických kopytníků na světě. Zoo se věnuje ochraně afrických zvířat prostřednictvím ex situ a in situ projektů, stejně jako se věnuje podpoře africké kultury a ochraně volné přírody. V zoo se narodila čtyři mláďata severního bílého nosorožce a v roce 2009 ve spolupráci se svými partnery převezla čtyři dospělé jedince tohoto druhu do keňské rezervace Ol Pejeta v naději, že v přirozených podmínkách bude jejich reprodukce probíhat rychleji.