Začala výstavba biochemických laboratoří, v provozu budou za rok

Začala výstavba biochemických laboratoří, v provozu budou za rokV areálu Městské nemocnice, a. s., Dvůr Králové nad Labem panuje čilý stavební ruch. Ještě v dubnu stavbaři dokončí zateplení budovy následné péče, již v březnu však zahájili stavbu nových biochemických laboratoří, která potrvá do konce roku.
Výstavba laboratoří je na začátku, probíhají zemní práce na založení stavby, pilotáže a příprava přeložek síťových kolektorů. Následovat budou přeložky sítí a přepojování elektrického vedení, sítí informačních, připojení topení a vody. „V souvislosti s vlastní stavbou souvisí také přeložka páteřní komunikace, takže jsme byli nuceni omezit dopravu v areálu pouze na zdravotnická vozidla, případně na omezený vjezd privátních vozidel přivážejících nebo odvážejících pacienty. V případě nutnosti je umožněn vjezd automobilů s označením pro imobilní osoby. Chtěl bych ale upozornit, že dopravní omezení související se stavbou se s postupem času pravděpodobně ještě rozšíří,“ uvedl předseda představenstva městské nemocnice Ing. Miroslav Vávra, CSc.
Stavební činnost v žádném případě nezasahuje do chodu oddělení. Stavbaři pracují za plného chodu nemocnice. „Organizace výstavby vyžaduje přesnou organizaci a koordinaci prací tak, aby nedošlo k omezení provozu a ohrožení pacientů. Je třeba říci, že převážná část prací je před námi, to platí zejména o celé vrchní stavbě,“ podotkl Ing. Miroslav Vávra, CSc.
Samotná výstavba a dočasná koncentrace prací v areálu nemocnice však s sebou nesou určité komplikace. Kvůli částečnému souběhu staveb (dokončení zateplení a výstavba laboratoří) bylo třeba výrazně omezit přístup vozidel do areálu nemocnice a pohyb pacientů a návštěvníků. „Po dobu výstavby bude výrazně omezen přístup do areálu nemocnice pro motorizované pacienty, návštěvníky ale i pro personál. Výrazné omezení parkovacích ploch a pohyb v blízkosti staveniště zvyšuje nebezpečí nehod a úrazů a vyžaduje nebytnou ohleduplnost a respektování pokynů personálu,“ konstatoval předseda představenstva.


Biochemické laboratoře, jejichž výstavba přijde na 35 mil. Kč, by měly být hotové do konce letošního roku a pracovat se v nich začne v prvním čtvrtletí rok 2017 po přemístění a dovybavení přístrojovou technikou a laboratorním nábytkem.
„Výstavba není realizována se záměrem rozšiřovat rozsah vyšetření a zvýšit kapacitu laboratoří. Nepředpokládám ani zvyšování počtu personálu. Produktivitu laboratorní práce zvyšují pokrok v laboratorní technice a dokonalejší, komplexnější a výkonnější analyzátory. Důvodem této náročné výstavby je skutečnost, že současný stav laboratoří, zejména objekt a prostředí, již neplní hygienické požadavky na taková pracoviště,“ vysvětlil Ing. Miroslav Vávra, CSc., a pokračoval: „Stávající objekt laboratoří byl vybudován v roce 1972 jako dřevostavba, která po 46 letech intenzivního provozu objektivně nemůže splňovat současné hygienické normy. Perličkou je například průběh výměny původního analyzátoru za nový. Ten vzhledem k jeho rozměrům nebylo možné nainstalovat do příslušné laboratorní místnosti vnitřkem budovy, takže se motorovou pilou vyřízl v obvodovém panelu otvor a analyzátor jsme museli na příslušné místo vsunout jeřábem.“
Modernizace Městské nemocnice, a. s., Dvůr Králové nad Labem by měla pokračovat i v budoucnu. Nezbytnou rekonstrukci a obnovu vyžadují i operační sály. „Jejich poslední částečná úprava se datuje rokem 1980 a jejich další dílčí úpravy tak, aby splňovaly dnešní požadavky na sterilitu, klimatizaci celkové uspořádání a organizaci, nelze v současném prostoru zabezpečit. Proto jsme plánovali vybudování společného objektu laboratoří a operačních sálů. V současné době se realizuje první část plánovaného objektu, tj. spodní podlaží pro umístění laboratoří, na které by mělo neprodleně navazovat druhé podlaží pro 2 operační sály. Z hlediska provozu nemocnice je totiž nutné plynule pokračovat ve výstavě celého objektu kvůli zabezpečení kvalitní zdravotní péče pro zdejší obyvatele,“ upřesnil předseda představenstva Ing. Miroslav Vávra, CSc., a dodal: „Současný projekt není šitý horkou jehlou, projektově je připravován již více než šest let. Zahájení realizace se podařilo dosáhnout za pomoci a také finanční pomoci ve výši 10 mil. Kč senátora Ing. Jiřího Hlavatého. Doufám tak, že se nám nakonec podaří zrealizovat celý objekt včetně operačních sálů.“

(zdroj: http://www.mndk.cz/zacala-vystavba-biochemickych-laboratori-v-provozu-budou-za-rok)