Vědcům z týmu BioRescue se podařilo vytvořit dvě nová embrya nosorožce bílého severního

Vědcům z týmu BioRescue se podařilo vytvořit dvě nová embrya nosorožce bílého severního. Ilustrační fotoBěhem dvou zákroků mezi říjnem 2021 a únorem 2022 se týmu BioRescue podařilo vytvořit dvě nová embrya severního bílého nosorožce, čímž se jejich celkový počet zvýšil na 14. Oocyty byly říjnu a v lednu odebrány samici severního bílého nosorožce Fatu v rezervaci Ol Pejeta v Keni, a embrya poté vytvořena v laboratoři Avantea v Itálii. Obě embrya byla zmrazena a v dohledné době čekají na vložení do náhradních samic nosorožce bílého jižního.
Procedury z října 2021 a ledna 2022 v Ol Pejetě představují sedmý a osmý úspěšný odběr oocytů, jenž se podařil týmu vědců a ochránců přírody ze Safari Parku Dvůr Králové, Leibnizova institutu pro výzkum zoo a divokých zvířat (Leibniz-IZW), Kenya Wildlife Service, Wildlife Research and Training Institute a Ol Pejety. Během osmi zákroků se týmu podařilo získat od Fatu a její matky Nájin celkem 119 oocytů – výsledkem je 14 embryí, první v roce 2019. Vzhledem k tomu, že tato embrya pocházejí výhradně z oocytů od Fatu, se tým BioRescue rozhodl v loňském roce po zvážení všech etických aspektů zcela ukončit jejich odběr od Nájin.
Po posledních odběrech byly oocyty Fatu letecky přepraveny do laboratoře Avantea v Cremoně v Itálii, kde došlo k jejich dozrání, oplodnění, vytvoření embryí a následné kryoprezervaci. Obě nejnovější embrya byla vytvořena s použitím spermatu severního bílého nosorožce Angalifu. Celkem je nyní v tekutém dusíku uloženo 14 embryí, 11 z nich je od samice Fatu a samce Suniho a 3 embrya jsou od Fatu a samce Angalifu.
Větší počet embryí zvyšuje pravděpodobnost narození mláděte severního bílého nosorožce. Cílem týmu BioRescue je pravidelně opakovat odběr oocytů od Fatu a vytvářet nová embrya, dokud to bude možné a zodpovědné s ohledem na zdraví Fatu a šance na úspěch. Celkový postup v projektu, který je významně financován německým Spolkovým ministerstvem školství a výzkumu (BMBF) a dalšími dárci, jako je Nadace ČEZ, filantrop Dr. Richard Mc Lellan, a nadace Merck EMD a GE Health Care, je pravidelně konzultován s Laboratoří etiky veterinárního lékařství a ochrany zvířat na Univerzitě v Padově, která provádí hodnocení etických rizik, každého zákroku týmu BioRescue.

O účastnících projektu:

Safari Park Dvůr Králové je jedním z nejlepších chovatelů nosorožců na planetě a jediné místo, kde se mimo Afriku rozmnožili nosorožci bílí severní. Byly to právě Fatu a Nájin. Safari park je hlavním koordinátorem projektu na záchranu nosorožců bílých severních. Více na www.safaripark.cz

Leibnizův institut pro výzkum divokých a zoo zvířat je mezinárodně uznávaná německá výzkumná organizace. Cílem institutu je porozumět přizpůsobivosti divočiny v kontextu globálních změn a podpořit přežití životaschopných populací druhů. Právě proto zkoumá rozmanitost z hlediska vývoje a historie, mechanismu evolučních přizpůsobení a jejich hranice včetně nemocí a vztahů divočiny v propojení s prostředím a lidmi. Ve všech sférách výzkumu využívá nejlepší odborníky z oblastí biologie, veterinární medicíny a různých mezidisciplinárních oborů. V úrovních od molekul po nejširší krajinný kontext vede dialog s veřejností i soukromými vlastníky. Navíc poskytuje jedinečný servis vědecké obci. Více na www.izw-berlin.de

Kenya Wildlife Service (KWS) je státní korporace, která byla založena zákonem (Cap 376) a potvrzena dalším zákonem v roce 2013. Jejím úkolem je ochrana a management divoké přírody v Keni a vymáhání souvisejících zákonů a nařízení. KWS zajišťuje ochranu a management divoké přírody ve všech chráněných územích včetně komunitních rezervací ve spolupráci s dalšími partnery. Více na www.kws.go.ke

Ol Pejeta je největším útočištěm pro nosorožce dvourohé ve východní Africe a jediným místem v Keni, kde žijí šimpanzi. Zároveň tu žijí také dvě poslední samice nosorožce bílého severního. To vše chrání unikátní jednotky se psy, pohybová čidla s kamerami, elektrický ohradník napájený sluneční energií i specializovaná jednotka strážců. Více na www.olpejetaconservancy.org

Avantea je laboratoř biotechnologického výzkumu a reprodukce zvířat se sídlem v italské Cremoně. Během dvou desetiletí nashromáždila neocenitelné know-how a vědomosti v oblasti asistované reprodukce dobytka, které nyní může aplikovat i na divoká zvířata. Více na www.avantea.it/en/

Padovská univerzita v Itálii je jednou z nejstarších univerzit na světě, vznikla již před 800 lety. Její katedra Comparative Biomedicine and Food Science rozvíjí vedoucí výzkum a vzdělávání v oblasti ochrany přírody a zdravého životního stylu se speciálním zaměřením na etiku, hodnocení výzkumných projektů a vzdělávacích programů. www.unipd.it/en/

The Wildlife Research and Training Institute je státní korporace založená podle keňského zákona o ochraně a správě přírody č. 47 z roku 2013, aby prováděla a koordinovala výzkum a školení v oblasti volně žijících zvířat a planě rostoucích rostlin prostřednictvím inovativních přístupů, aby umožnila poskytování přesných a spolehlivých dat a informací pro formulaci politiky a rozhodování. https://wrti.go.ke/