Stanko Vráz vystavuje ve dvorské galerii Tengenenge

Stanko Vráz vystavuje ve dvorské galerii Tengenenge. Foto (c) Safaripark Dvůr KrálovéSafari Park Dvůr Králové připravil ve spolupráci s Národním muzeem jedinečnou výstavu fotografií Stanka Vráze. Coby první český fotograf vyrážel Stanko Vráz mimo Evropu a našincům zprostředkovával exotické dálky. Jeho život ale zůstává obestřen tajemstvím. Výstava víc než sto let starých fotografií v galerii Tengenenge návštěvníky zavede do západní Afriky, Jižní i Severní Ameriky nebo na ostrov Borneo.

Sto třicet pět let letos uplyne od první cesty Enriqua Stanka Vráze do západní Afriky.

Cestovatel svou dobrodružnou výpravu zachytil na fotografiích a zprostředkoval tak exotiku Čechům. Díky fotkám i etnografickým předmětům, které posílal do vlasti, se stal legendou. „Fotografoval při všech svých dalších cestách, vzhledem k technickému vybavení té doby často s velkými obtížemi. Na skleněné fotografické desky zachycoval místní obyvatele, architekturu i přírodní scenérie,“ popisuje kurátor fotografických sbírek Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur Jan Šejbl. Právě Náprstkovo muzeum Vrázovu pozůstalost spravuje a její výběr nyní představuje v galerii Tengenenge Safari Parku Dvůr Králové. „Vráz byl patrně prvním českým fotografem v mimoevropských zemích,“ doplňuje Jan Šejbl.
Ačkoli Stanko Vráz lidem prozrazoval mnoho o životě v místech, kam by se sami nikdy nemohli vypravit, svůj život obestřel tajemstvím. „Jeho jméno a původ nejsou dodnes spolehlivě objasněny. O svém mládí podával rozporuplné informace a své pravé jméno i původ neprozradil ani vlastní rodině,“ upozorňuje Jan Šejbl.
Výstava představuje soubor 35 jedinečných reprodukovaných fotografií. Vedle výjevů ze západní Afriky lidé uvidí také snímky z dalších tehdy velmi málo prozkoumaných oblastí světa: Jižní Ameriky, ostrova Borneo, Nové Guineje či z pobytu u indiánů Hopi v Arizoně.
Vrázovy snímky vznikly ve své době s cílem zprostředkovat aktuální podobu vzdálených míst čtenářům cestopisů a posluchačům přednášek. Dnes, se staletým časovým odstupem, jsou jedinečným svědectvím o minulosti mimoevropských kultur.
Výstava bude k vidění až do konce letní sezony.
Enrique Stanko Vráz (1860–1932) patřil ve své době k nejznámějším českým cestovatelům. České veřejnosti o sobě dal vědět v roce 1891 z Venezuely, kde se chystal na cestu napříč Jižní Amerikou (1892–1893). Když v roce 1894 přijel do Čech, byl již známou osobností díky přírodninám i etnografickým předmětům, které posílal ze svých cest. Vrázovy pobyty v Čechách byly relativně krátké, většinu času trávil v zahraničí. V letech 1895–1897 podnikl cestu kolem světa, během které navštívil i málo probádaná území Bornea a Nové Guineje. V roce 1898 jel na svatební cestu do Mexika, v roce 1901 navštívil Čínu a Sibiř a v letech 1903–1904 procestoval velká města Jižní Ameriky.
Poznatky ze svých cest předával veřejnosti v podobě článků, knih cestopisných přednášek. Velkou roli přitom hrála fotografie. Vrázova fotografická pozůstalost, která obsahuje přes 3500 negativů a přes 4000 diapozitivů, se dodnes dochovala v Národním muzeu v Praze, jako součást etnografické fotosbírky Náprstkova muzea.