Ostatky Sudána, posledního samce nosorožce bílého severního, jsou v České republice

Ostatky Sudána, posledního samce nosorožce bílého severního, jsou v České republice. Foto (c) Jan Stejskal
Na konci minulého roku byly do ČR přepraveny ostatky Sudána, posledního samce nosorožce bílého severního, jenž v březnu 2018 uhynul v Keni. Společně s ním se podařilo přepravit i kosti samce Suniho, který v Africe uhynul už v roce 2014. Safari Park Dvůr Králové nechá sestavit kostry obou samců a využije je k připomenutí kritické situace nejen nosorožců, ale i dalších živočišných druhů.
„Ostatky Sudána i Suniho mají jak velkou vědeckou, tak obrovskou symbolickou hodnotu. Proto jsme velmi stáli o to, abychom je mohli dopravit zpátky do České republiky a v budoucnu představit naší veřejnosti,“ uvedl Přemysl Rabas, ředitel dvorského safari parku.
Kosti obou samců musely být opakovaně očištěny už v Keni před cestou a znovu prošly náročným čistěním v uplynulých měsících i v Česku. Z obou budou postaveny celé kostry. „V současné době se však potýkáme s obtížnou finanční situací kvůli důsledkům opatření proti koronaviru, proto s přípravou koster musíme ještě chvíli počkat,“ doplnil Přemysl Rabas.
V nejbližších dnech však bude pro veřejnost na přechodnou dobu vystavena alespoň lebka Sudána, a to ve správní budově Safari Parku Dvůr Králové v expoziční síni věnované práci Josefa Vágnera.
Do Česka doputovala i kůže Sudána, jež byla uchována v soli. V ideálním případě ji experti využijí na vytvoření dermoplastického preparátu. Nejdříve však musí projít dalším zpracováním a odborníci musejí rozhodnout, zda ji bude možné na vytvoření dermoplastu použít.
„Pokud dermoplast vznikne, počítáme s jeho posláním do Keni, kde by se stal buď součástí expozice v Národním muzeu Keni v Nairobi, nebo ochranářské expozice v rezervaci Ol Pejeta,“ doplňuje Jan Stejskal, vedoucí zahraničních projektů Safari Parku Dvůr Králové. Naopak kostry zůstanou v ČR.
Ostatky Sudána a Suniho byly uloženy v Ol Pejetě několik let na suchém a dobře větraném místě. „Do České republiky se je podařilo dopravit jak díky vstřícnosti keňských úřadů, tak především díky velké podpoře velvyslanectví ČR v Nairobi, jež se podílelo i na samotné přepravě ostatků,“ dodal Jan Stejskal.
Safari Park Dvůr Králové je koordinátorem snah o záchranu nosorožců bílých severních. V současné době už jsou na světě známy pouze dvě samice, obě se narodily ve Dvoře Králové a obě v současnosti žijí v Keni. Jejich jedinou nadějí na rozmnožení jsou umělé metody reprodukce. S financováním projektu safari parku už několik let významně pomáhá Nadace ČEZ.
Sudán byl posledním známým nosorožcem bílým severním, který se narodil ve volné přírodě. Do Dvora Králové se společně s dalšími pěti zvířaty dostal v roce 1975. Následně ve Dvoře strávil víc než 30 let svého života a narodili se mu tady dvě dcery – Nájin, jež stále žije v Keni, a Nabiré, která uhynula v roce 2015.
Právě kostru Nabiré, posledního nosorožce bílého severního, který žil v Evropě, mohou návštěvníci vidět už dnes v expozici Umění pod kůží, která je umístěna ve správní budově Safari Parku Dvůr Králové.