Nosorožci do Rwandy: Největší přesun nosorožců z Evropy do Afriky proběhne tuto neděli

Nosorožci do Rwandy: Největší přesun nosorožců z Evropy do Afriky proběhne tuto neděli. Foto (c) Simona JiřičkováV neděli 23. června přepraví Safari Park Dvůr Králové do Rwandy pět nosorožců černých východního poddruhu, jež jsou v přírodě kriticky ohrožení. Jedná se o největší transport nosorožců z Evropy do Afriky v historii. Cesta pěti zvířat, z nichž tři pocházejí ze safari parku a dvě z dalších evropských zahrad, začne v časných ranních hodinách ve Dvoře Králové, kde se na přesun od listopadu 2018 připravuje celá pětice společně.
Ve volné přírodě zbývá přibližně 5 000 nosorožců černých, z nichž právě východního poddruhu je na světě už jen několik stovek. Budoucnost těchto zvířat ohrožuje zejména poptávka po nosorožčí rohovině, s níž se nelegálně obchoduje především v jihovýchodní Asii.
Díky jedinečné spolupráci mezi Evropskou asociací zoologických zahrad a akvárií (EAZA), rwandskou vládní organizací Rwanda Development Board, nevládní ochranářskou organizací African Parks a třemi evropskými zahradami včetně Safari Parku Dvůr Králové najde pětice nosorožců nový domov v přísně střeženém národním parku Akagera ve Rwandě. Tam by měla zvířata přispět k založení nové udržitelné populace nosorožců v zemi.
„Dlouhodobá spolupráce členských zoo EAZA a úspěchy dosažené v chovu černých nosorožců nám nyní umožňují přispět k lepší budoucnosti těchto zvířat ve volné přírodě,” uvedl Mark Pilgrim, ředitel Zoo Chester a koordinátor chovu nosorožců černých v Evropě.
„Po příjezdu do Akagery budou zvířata umístěna do tzv. bom – menších výběhů ohraničených dřevěnými kůly. Později se přesunou do větších výběhů a finálním krokem bude jejich vypuštění do severní části parku, kde se budou moct volně pohybovat. Věřím, že si nosorožci na svůj nový africký domov úspěšně zvyknout a začnou se tam co nejdříve rozmnožovat,“ říká Přemysl Rabas, ředitel Safari Parku Dvůr Králové.
Pro převoz byli koordinátorem chovu vybráni tři samice a dva samci, v rozmezí od dvou do devíti let. Tři z nich, Jasiri, Jasmína a Manny, pocházejí z dvorského safari parku, samice Olmoti je z anglické zoo Flamingo Land a Mandela se narodil v Ree Park Safari v Dánsku. Nosorožci budou rwandské vládě, která spolu s organizací African Parks řídí akagerský národní park, darováni. Patronkou převozu se stala modelka Veronika Vařeková, jež rovněž pomáhá s fundraisingem celého projektu.
Všech pět nosorožců podstupuje ve dvorském safari parku několikaměsíční trénink, který zvířata připraví na téměř 30 hodin trvající cestu, jež budou trávit v přepravních bednách. Nosorožci budou během transportu při vědomí, pravidelně krmeni i napájeni a po celou dobu bude jejich zdravotní stav spolu s ošetřovateli z dvorského safari parku kontrolovat africký veterinář a odborník na transporty Pete Morkel.
Národní park Akagera splňuje v současné době všechny předpoklady pro úspěšné začlenění nově příchozích zvířat do africké přírody. Navzdory tomu, že tam v důsledku pytlačení a tragické občanské války byli všichni nosorožci do roku 2007 vyhubeni, podařilo se novému vedení parku situaci během pár let zásadně změnit a úspěšně obnovit chod celé rezervace. Od roku 2010 byla uskutečněna či zpřísněna mnohá bezpečnostní opatření a povedlo se tak do tří let snížit množství upytlačených zvířat o 97 procent. V roce 2017 se tak do Akagery mohli vrátit první nosorožci. Z Jihoafrické republiky tam bylo dopraveno 18 zvířat, která nyní žijí v jižní části národního parku. Dva roky před tím našla v parku nový domov také dovezená smečka lvů.
„Na tyto okamžiky jsme se připravovali řadu let a jsme šťastní, že se velké úsilí zaměstnanců parku ve spolupráci s rwandskou vládou začalo vyplácet,“ říká ředitel Akagery Jes Gruner. „Transport pěti evropských nosorožců je nejen největším převozem nosorožců z Evropy do Afriky, ale také ukazuje, co vše je možné, když se spojí významné instituce na poli ochrany zvířat,“ dodává.
„Příjezd pěti nosorožců z evropského chovu ještě více pozvedne rozmanitost přírodního ekosystému v Akageře. Úspěšná spolupráce s našimi přáteli z Evropy jen dokazuje velké odhodlání chránit přírodní bohatství naší země. Dodnes se ve všech čtyřech rwandských parcích podařilo pytlačení téměř vymýtit a jsme si tak jistí, že pětice nosorožců bude v novém domově jenom prospívat,“ zakončuje Clare Akamanzi, výkonná ředitelka Vládní rady pro rozvoj Rwandy (Rwanda Development Board).
Safari Park Dvůr Králové – patří mezi nejlepší chovatele nosorožců na světě. První nosorožci černí tam byli dovezeni v roce 1972 a od té doby se ve Dvoře Králové narodilo 46 mláďat (stav k létu 2019). Safari park se však nevěnuje pouze chovu nosorožců v lidské péči, ale snaží se aktivně chránit tato zvířata ve volné přírodě. Do Afriky dosud vrátil osm nosorožců, čtyři černé a čtyři bílé severní formy. Skupina nosorožců černých se v rezervaci Mkomazi v Tanzanii už několikrát úspěšně rozmnožila. V roce 2014 a 2017 bylo v safari parku uspořádáno demonstrativní pálení rohoviny s cílem upozornit na masové vyvražďování nosorožců kvůli rohům.
Rwanda Development Board (RDB) – Vládní rada pro rozvoj Rwandy zodpovídá za vývoj turismu a zároveň za ochranářské aktivity v celé zemi. Řeší rovněž koordinaci a podporu ekonomického rozvoje Rwandy.
Evropská asociace zoologických zahrad a Akvárií (EAZA) – zastřešuje více než 400 zoo, akvárií a dalších institucí napříč 47 státy, které spolupracující na rozvoji ochrany přírody, výzkumu a vzdělání. EAZA je také zodpovědná za plánování a administraci více než 200 Ex Situ programů (programů zaměřující se na ochranu zvířat v místě jejich původního výskytu). Pod EAZA spadají rovněž chovné programy vybraných druhů zvířat (EEP), jejichž smyslem je zabezpečit chov daného druhu tak, aby mohl v budoucnu podpořit jeho záchranu ve volné přírodě.
Národní park Akagera a organizace African Parks – Akagera je jedním z nejstarších národních parků v Africe, založena byla už v roce 1934. Nejhorším obdobím ve své historii si Akagera prošla po skončení rwandské genocidy v roce 1994, kdy vracející se uprchlíci začali mohutně zabírat území parku. Zásadní okamžik ve vývoji Akagery nastal v roce 2009, kdy RDB uzavřelo na dvacet let dohodu s neziskovou organizací African Parks (AP) s cílem obnovit kdysi prosperující národní park. O rok později byla vytvořena Akagera Management Company, která má vedení celého parku na starosti a v jejímž čele nyní stojí Jes Gruner.
African Parks zastřešuje patnáct národních parků a chráněných území v devíti afrických státech.

Transport podpořili:
Safari Park Dvůr Králové (Czech Republic)
Chester Zoo (UK)
IPGL Fund Investments Limited
Petr Dobiáš
Emmanuel Ciolfi
Ree Park Safari (Denmark)
Laurent Lamothe
Francis Hellyer
J.J.F. CENTAURUS, s.r.o.
Veronika Vařeková
Urbanlux & Toms
EAZA
Zoo Leipzig (Germany)
Zoologická zahrada Hodonín (Czech Republic)
Association of the Czech and Slovakia zoo‘s
Mr. Jiří Kalfař
Mr. Přemysl Rabas
Adventura Travel Agency
De Heus
Expeditors logistics company