Den zdraví a den sociálních služeb

Den zdraví a den sociálních služebMěstská nemocnice zve všechny na akci pod názvem “Den zdraví a den sociálních služeb”, která se koná ve čtvrtek 30. května 2019 od 13 do 17 hodin na náměstí T. G. Masaryka. V rámci akce proběhne společná prezentace zdravotních a sociálních služeb. O doprovodný program se postarají žáci ZUŠ R. A. Dvorského, kteří předvedou ukázky tanců, vystoupení mažoretek. Na akci proběhne mimo jiné ukázka integrovaného záchranného systému, prezentace Českého červeného kříže a díky BESIPu si můžete i vyzkoušet simulátor nárazu.

Prezentace zdravotních služeb:

 • Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem
 • Mamma help
 • VOŠ a SZŠ Trutnov
 • bezplatné měření tlaku a cukru v krvi
 • ukázka správné hygieny rukou
 • prevence rakoviny prsu – ukázka samovyšetřování na modelu
 • ukázky první pomoci

Prezentace profesionálních sociálních služeb:

 • Pečovatelská služba Města Dvůr Králové n. Labem
 • Farní charita Dvůr Králové nad Labem
 • Diakonie ČCE – středisko Dvůr Králové nad Labem
 • Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem
 • Misericordia, o. p. s.
 • Domov sv. Josefa
 • Centrum LIRA, z.ú. – centrum pro podporu rodiny a dítěte
 • Oblastní charita Hradec Králové – Středisko rané péče Sluníčko
 • Život Hradec Králové, o. p. s. – tísňová péče
 • RIAPS – stacionář pro osoby s duševním onemocněním
 • Domácí hospic DUHA, o. p. s.

Prezentace souvisejících volnočasových služeb:

 • Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., ZO Dvůr Králové nad Labem
 • Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Dvůr Králové nad Labem
 • Královédvorská Arnika, z. s.
 • Klub důchodců v Sadové, z. s.
 • Klub důchodců Žireč, z. s.
 • Mateřské centrum Žirafa, z. s.

Den zdraví a sociálních služeb2019