Nový primář chirurgického oddělení

Změna ve vedení chirurgického oddělení. Foto (c) Michal SúkupOd 1. června 2020 se ujímá funkce primáře chirurgického oddělení MUDr. Pavel Křenovský, který do královédvorské nemocnice přichází z Oblastní nemocnice Náchod.
MUDr. Pavel Křenovský byl primářem oddělení jmenován na základě úspěchu ve výběrovém řízení, které nemocnice vypsala letos v únoru, a ve funkci nahrazuje dlouholetého primáře oddělení chirurgie MUDr. Patrika Víta. Tomu náleží poděkování za veškerou doposud odvedenou práci, ve které bude v nemocnici i nadále pokračovat na pozici sekundárního lékaře.

S novým primářem chirurgického oddělení MUDr. Pavlem Křenovským jsme absolvovali tak  trochu improvizovaný rozhovor , který vám přinášíme:

Pane primáři, s jakými záměry či dokonce ideály přicházíte na chirurgii do Královédvorské nemocnice?

“Jak říkal můj první šéf pan primář Ludvík: “Chirurgie je pro blázny a fantasty”. Tohle mám stále na paměti a pouze fantasta může mít ideály. Mým záměrem je po chirurgické stránce bezezbytku udržet péči pro pacienty celého regionu k jejich maximální spokojeností. Před superhypermoderními metodami v medicíně bych se chtěl zasadit o to, aby všem mým spolupracovníkům bylo v práci dobře a to bude tehdy, pokud se budeme vzájemně respektovat a společně dokonale komunikovat. Mezi další patří najít společnou řeč s kolegy stran budoucího fungování chirurgického oddělení, přivést alespoň jednoho lékaře před atestací, rozšířit spektrum laparoskopické operativy a zavést nové moderní metody v endoskopii.”

Kdo je podle Vás nejdůležitějším článkem chodu nemocnice?

“Nejdůležitější jsou ti, kdo umožní práci těm na pomyslném vrcholu pyramidy. Je to především nelékařský personál. Zejména sestry, ošetřovatelky, sanitáři, uklízečky, děvčata ve stravovacím a oděvním provozu. Jeden bez druhého se zkrátka neobejdeme a o to důležitější je si to dávat tu a tam najevo alespoň tím, že si v běžný pracovní den podržíme dveře, nejsme jízliví, vulgárně dvojsmyslní či dokonce nesmyslně vůči sobě podráždění. Co v žádném případě neobstojí je hrubé vystupování jednoho vůči druhému či dokonce ukázka síly v podobě veřejné perzekuce. Takový jedinec stojí na okraji teamu a z okraje je už jen krůček do propasti nenávratna.”

Jste poměrně mladý, může to být i jistý handicap v kontextu věkového složení kolegů na Vašem oddělení…
“Pro někoho mladý, pro jiného už zas tolik ne. Nebo snad mladý a neklidný pln sil a odhodlání … Pravdou je, že v chirurgii hraje každý rok roli. Zkušenosti z knih nevyčtete, poučíte se jen vlastními přešlapy a ty je si třeba pamatovat a neopakovat. Čím starší jste, tím více přešlapů máte za sebou, ale činíte je již s nižší frekvencí. Navíc handicapovaní často žijí kvalitnější a naplněnější život, než-li ti zdraví…”

Prozradíte něco ze svého soukromí?

“Ano, doma mám tu nejbáječnější dívčí sebranku.”

Na závěr, kde Vás pacienti mohou navštívit?

“Kdykoli po vzájemné telefonické či e-mailové domluvě. Jinak povedu gastrochirurgickou poradnu každý čtvrtek odpoledne.”

Novému panu primáři přejeme hodně úspěchů při péči o naše pacienty stejně tak jako při vedení celého primariátu.
Chirurgické oddělení provozuje na dvou stanicích celkem 52 lůžek (z toho 3 na jednotce intenzivní péče) a dvě ambulance – v nemocnici a na nové poliklinice.