Zákaz návštěv v krajských nemocnicích

Zákaz návštěv v krajských nemocnicíchVšechny nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje přistoupily od pondělí 9. března 2020 k plošnému zákazu návštěv na všech lůžkových oddělení až do odvolání. Důvodem je první potvrzený případ koronaviru v kraji. Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem kvůli koronaviru zřídila pro pacienty regionu informační linku, kde poskytuje základní informace o postupu v případě podezření na infekci – telefonní číslo 499 300 615 je dostupné 24 hodin denně. K omezením přistupují i další nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje v Trutnově, Náchodě a Jičíně.

Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem zřídila pro pacienty regionu informační linku, kde poskytuje základní informace o postupu v případě podezření na infekci – telefonní číslo 499 300 615 je dostupné 24 hodin. Zároveň byla vytvořena izolační místnost pro případy podezření na onemocnění COVID-19. V PŘÍPADĚ POTŘEBY zdravotnického ošetření je pro pacienty v areálu královédvorské nemocnice vyčleněn izolační prostor, kde jsou uvedeny další instrukce. Cestu k této místnosti najdete ikona souborupodle plánku a na vstupech do nemocnice. (Zdroj: www.mndk.cz)
 
Standardní doporučení pro postup v případě akutní respirační infekce (klidový režim, zůstat doma, minimalizovat kontakt s ostatními…) jsou obecně platná. 
Další podrobnější a především aktuální informace lze získat na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.
 
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje soustředí a distribuuje veškeré důležité informace týkající se možné nákazy způsobené virem koronavirus mezi všechny krajské nemocnice. Zejména jde o pak o pokyny Ministerstva zdravotnictví ČR a hejtmana Královéhradeckého kraje. V souladu s doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR jsou krajské nemocnice zásobeny ochrannými pomůckami na dva měsíce běžného provozu.

Prosíme občany, pokud mají podezření na nákazu koronavirem (příznaky a pobyt v zasažené oblasti), nechoďte do zdravotnického zařízení, ale telefonicky kontaktujte Krajskou hygienickou stanici, případně Kliniku infekčních nemocí FN HK. Pro ty, kteří přesto do zdravotnického zařízení dorazí osobně, zřídí nemocnice nejpozději do pátku 6. března nárazová kontaktní místa, kde bude možné tyto pacienty vyšetřit. U vstupu do nemocničních areálů bude informační značení navádějící k těmto infekčním čekárnám. Nemocnice také vyčlenily telefonní linky pro informace týkající se koronaviru.

Další informace a doporučené postupy jsou k dispozici také na webových stránkách zdravotnického holdingu www.zhkhk.cz a také na webových stránkách jednotlivých nemocnic.