V dvorském safari se to hemží mláďaty

V dvorském safari se to hemží mláďaty. Foto (c) Simona Jiřičková.Malé zebry Böhmovy, mláďata pakoňů, watusi, přímorožců jihoafrických nebo antilop koňských, čtvrtých největších antilop na světě. To vše mají návštěvníci dvorské zahrady možnost potkat při procházce pěším safari nebo projížďkou v Africkém safari Josefa Vágnera.
Zvířata v Africkém safari, některá i v pěším safari, tráví hlavní sezonu venku celý den a zůstávají tam i přes noc. „Často se tak stává, že návštěvníci jsou přímo u toho, když mláďata přicházejí na svět. Tak tomu bylo například u letošních mláďat zeber Böhmových nebo pakoňů,“ říká zoolog Jiří Hrubý.
Africké safari, kam se návštěvníci dostanou jen automobilem, je od května do září domovem několika druhů antilop, zeber, pakoňů, žiraf a ptáků. Dosud do stád přibyla tři mláďata pakoňů modrých a dvě telata watusi, afrického skotu s výrazně dlouhými a silnými rohy. „Watusi jsou u afrických domorodců vysoce ceněnými zvířaty. Většina etnik je nechová na maso, ale jako výraz bohatství, případně je využívají ke svým rituálům,“ popisuje zoolog.
V Africkém safari rozkládajícím se na ploše přibližně 20 ha (30 fotbalových hřišť) žijí zvířata téměř bez zásahu ošetřovatelů. Na obhlídku tam však chovatelé jezdí každý den. „Zjistíme, kolik mláďat se narodilo a jestli je vše v pořádku,“ říká zoolog.
Pěší safari navazuje na klasickou část zahrady a návštěvníci jím procházejí pěšky napříč velkými výběhy afrických kopytníků a ptáků zčásti po vyvýšené dřevěné lávce. Nyní se tam kromě dalších zvířat prohánějí tři čerstvá mláďata zeber Böhmových, dvouměsíční antilopy koňské nebo půlroční mláďata přímorožců jihoafrických.
Dvorský safari park patří ke světové špičce v chovu kopytníků. Kromě početných stád antilop, tu jsou k vidění největší skupiny žiraf a nosorožců v Evropě.