Univerzitní studium na dosah ruky

Univerzitní studium pro Dvoráky na dosah rukyStudium probíhá kombinovanou formou (přednášky, konzultace, resp. semináře) jednou za čtrnáct dní v pátek a v sobotu přímo v Jičíně. Následuje zkouškové období. Pro výuku jsou využívány univerzitní učebny v objektu Valdštejnského zámku a Základní školy 17. listopadu. V učebnách je standardně k dispozici dataprojektor, počítačové vybavení (PC a notebooky), zpětný projektor a další zařízení. Ve všech prostorách je realizována strukturovaná kabeláž, resp. bezdrátová Wi-fi síť připojení k internetu. Přednášky a konzultace vedou pedagogové (profesoři, docenti) přímo z České zemědělské univerzity v Praze.
Obecné informace o studiu v Jičíně, rozvrhu a přihláškách získáte na adrese www.studiumvjicine.cz
Pro studovaný obor “Veřejná správa a regionální rozvoj” je termín uzávěrky přihlášek 20. srpna 2018. Uchazeči jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek.

Studijní programy

a) Bakalářský studijní program
Standardní délka studia je 3 roky. Bakalářský studijní obor se zakončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolvent bakalářského studijního programu získá titul bakalář (Bc.).
b) Navazující magisterský stupeň
Standardní délka studia je 2 roky. Navazující magisterský studijní obor se zakončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolvent tohoto studijního oboru získá titul inženýr (Ing.).

Bližší informace o fakultě získáte na adrese: http://www.pef.czu.cz/

Uplatnění absolventů oboru Veřejná správa a regionální rozvoj

Studium oboru poskytuje absolventům velmi široké základy ekonomických, manažerských a společensko-vědních disciplín s důrazem na bezprostřední využití v praxi. Uplatní se v institucích místní, regionální i státní správy a mohou pracovat i v malých a středních podnicích soukromé sféry. Koncepce oboru vychází z aktuálních potřeb společnosti integrované do evropských struktur.

Další informace

Organizaci střediska zajišťují:

  • Město Jičín – Městský úřad Jičín – odbor školství, mládeže a tělovýchovy a
  • Okresní agrární komora v Jičíně

Studuje se obor Veřejná správa a regionální rozvoj

  • absolventi tříletého bakalářského programu získávají titul bakalář (Bc.)
  • absolventi dvouletého magisterského programu získávají titul inženýr (Ing.)

Konzultační středisko v Jičíně má více jak 10–letou tradici. Aktuálně zde studuje téměř 200 vysokoškolských studentů. Uchazeči jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek. Věk studenta nerozhoduje. Maturitní vysvědčení resp. Bakalářský diplom může být z jakéhokoliv oboru. Bližší informace jsou k dispozici zde: www.studiumvjicine.cz nebo přímo na https://www.mujicin.cz/dokumenty-czu/ds-24719/p1=28215. Zde jsou všechny informace o konzultačním středisku a průběhu studia v Jičíně (rozvrhy, organizace studia). Pokud budete potřebovat poradit, neváhejte a využijte následující kontakty:
Ing. Miroslav Kazda, kazda@mujicin.cz, 493 545 200, 737 273 586
Ing. Hana Svatoňová, oakjc@mybox.cz, 493 524 767, 777 000 148

Výuka probíhá zpravidla 1 x za 14 dnů v pátek a v sobotu (dálkové – distanční studium). Pátek: 9.00 – 17.00 hod., sobota: 8.00 – 12.00 hod. Ne každý může v pátek přijet, takže je volen individuální přístup. Přednášky a konzultace vedou zkušení pedagogové (profesoři, docenti) přímo z České zemědělské univerzity v Praze. Semestrální zkoušky (první, ev. druhé termíny) a veškeré konzultace probíhají v Jičíně. Zkoušky se skládají průběžně během semestru. Do Prahy studenti cestují pouze na imatrikulaci (slavnostní zahájení), státnice a závěrečnou promoci. Jinak vše probíhá v Jičíně.

Česká zemědělská univerzita je státní univerzitou.

  • u bakalářského studia se hradí jen první 3 semestry – 15.800,- Kč/semestr. Zbývající 3 semestry nejsou zpoplatněny
  • u navazujícího magisterského studia se hradí jen první 2 semestry – 16.800,- Kč/semestr. Zbývající 2 semestry nejsou zpoplatněny.

Jedná se o plnohodnotné bakalářské studium (po 3 letech titul Bc.) a navazující magisterské studium (po 2 letech titul Ing.)
Přihlásit se můžete pouze elektronicky přes internet na: http://is.czu.cz.
Kdykoliv k dispozici na telefonu je Ing. Miroslav Kazda (kontakt uveden výše), se kterým je si možné pro upřesnění informací týkajících se studia sjednat osobní schůzku.