Skupina slonů afrických v Safari Parku Dvůr Králové se rozrostla o novou samici z Vídně

Skupina slonů afrických v Safari Parku Dvůr Králové se rozrostla o novou samici z Vídně. Foto (c) Zuzana BoučkováSafari park uvítal v pátek v podvečer novou slonici Drumbo ze Zoo Vídeň. Její příchod by měl výrazně obohatit sociální život stávajících samic Saly a Umbu. K vidění bude ihned, jak se safari park znovu otevře návštěvníkům.
Cestu z Vídně zvládla Drumbo ve speciálním vozu na transport slonů bez komplikací. Ihned po vyložení z transportní bedny zamířila do vyhřívaných prostor nově upravené Africké savany. Tady – ve společnosti Saly, Umbu a případně i dalších slonic – dostane možnost prožít klidné stáří. „Safari park pro to poskytuje ideální podmínky. Naopak odchov mláděte by byl ve stávajícím zařízení s ohledem na současný pohled na chov těchto zvířat značně problematický,“ vysvětluje zoolog Jiří Hrubý.
Ve stávajícím pavilonu vznikly oddělitelné boxy, tedy v podstatě ložnice pro každou ze slonic, a velký společný prostor. Tam zoologové pro slonice připravili velké pískoviště, v němž budou moci odpočívat, nebo kde jim budou zábavnou formou předkládat potravu. Písek je klíčový i pro správnou péči o citlivé sloní nohy a kůži.
Pro bezpečné soužití a spolupráci slonů s jejich ošetřovateli vyrostla také mohutná kontaktní stěna. U té budou ošetřovatelé provádět rutinní zákroky v péči o zdraví slonů od nezbytné pedikúry a péče o praskliny na klech po případné odběry krve. To vše vždy za bezpečnostní bariérou. „Ke spolupráci dochází pouze tehdy, kdy sloni chtějí, a za odměnu, tedy na principu pozitivní motivace. Je založená výhradně na dobrých vztazích mezi lidmi a zvířaty. Chráněný kontakt umožňuje slonům maximální projevy přirozeného chování a zároveň bezpečnost ošetřovatelů,“ doplňuje Jiří Hrubý.
Drumbo se narodila v roce 1974 v Zimbabwe. Do Dvora Králové přijíždí z Vídně, kde žila od roku 1992. Nyní si bude zvykat na nový domov i ošetřovatele. Seznamování se Saly a Umbu bude probíhat postupně a zoologové předpokládají, že soužití významně obohatí sociální život všech samic. Drumbo se také podle toho, jak dovolí počasí, bude vypravovat do jednoho ze tří venkovních výběhů. Návštěvníci ji budou moci vidět od prvního dne, kdy se safari park znovu otevře veřejnosti.
Vytváření podobných stád nechovných samic, které nově sestavené rodiny nepřijaly či zůstaly osamocené, je pro fungování sloních rodin v evropských zoologických zahrad klíčové. Vede ke stabilizaci často ne zcela harmonických chovných skupin a starším samicím hůře vybudovanými sociálními návyky pro soužití ve velké rodině umožní klidné stáří.
Sloni afričtí jsou v dvorské zoo chováni od roku 1969, nikdy se tu nenarodilo mládě. Nejvíce jedinců, tedy šest, bylo ve Dvoře Králové chováno po transportu z Afriky v roce 1984. Skupina se však postupně zmenšovala a od smrti samce Kita v roce 2017 žijí samice Saly (38 let) a Umbu (39 let) v safari parku samy. Počty slonů ve volné přírodě v posledních letech prudce klesají.