Nový moderní počítačový tomograf v královédvorské nemocnici

Nový moderní počítačový tomograf v královédvorské nemocniciMěstská nemocnice, a. s., Dvůr Králové nad Labem v rámci zvyšování úrovně poskytovaných zdravotních služeb modernizuje své vybavení. Proto v únoru zakoupila nový počítačový tomograf Brilliance-CT64-slice, který splňuje současné požadavky na detail a kvalitu vyšetření pacientů.
Přístroj bude na oddělení zobrazovacích metod v provozu od 27. února 2020. „Dosud jsme používali k vyšetření pacientů počítačový tomograf pořízený v roce 2009, který je již zastaralý a v podstatě na konci své životnosti, a proto jsme zakoupili o dvě generace modernější přístroj. Rozsah a spektrum vyšetření se v podstatě nezmění, jejich výstup bude ale kvalitnější, a především se na minimum sníží množství záření, jemuž je pacient během vyšetření vystaven,“ vysvětluje Miroslav Vávra, statutární ředitel královédvorské nemocnice.
Instalace počítačového tomografu včetně provozních zkoušek potrvá pouhý týden, což je možné pouze proto, že není třeba provádět jakékoliv stavební úpravy. Nemocnice modernizaci vybavení hradí z vlastních prostředků, respektive z doplatku neuhrazeného závazku veřejné služby z předchozích let, jehož část Královéhradecký kraj nemocnici poskytl. „Cena přístroje této kategorie se pohybuje okolo 10 mil. Kč, realizací cestou upgrade se nám ji však podařilo významně snížit,“ podotýká Miroslav Vávra.
Obnova a modernizace diagnostické a operační techniky, která je podmínkou aplikace moderní medicíny, probíhá v Městské nemocnici Dvůr Králové nad Labem prakticky nepřetržitě. „V nejbližší době nás čeká řešení nejpalčivějšího problému nemocnice, tedy výstavba nových operačních sálů, kterou se bohužel zatím přes veškeré úsilí nepodařilo realizovat. Pro zahájení výstavby je zpracován projekt, vydáno stavební povolení a k řešení zůstává zajištění investičních prostředků ve výši zhruba 80 mil. Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje,“ dodává Miroslav Vávra.