Nové operační sály v naší nemocnici jsou slavnostně otevřeny!

Nové operační sály v naší nemocnici jsou slavnostně otevřeny!Nové operační sály pro chirurgii a urologii za téměř 97 milionů korun bez DPH v naší nemocnici jsou dokončeny a vybaveny. Tato investice přispěje k zajištění rozsahu lékařské péče a dalšího rozvoje naší nemocnice. Královéhradeckému kraji na stavbu sálů přispěl majitel královédvorské textilní společnosti JUTA Jiří Hlavatý.

„Od nástupu do funkce hejtmana pro mě bylo prioritou vyřešit nevyhovující a neudržitelný stav v nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem. Jsem proto velmi rád, že se namísto dalších slibů a oddalování důležité investice podařilo nalézt shodu a začít královédvorskou nemocnici rozvíjet. Stavbu jsme zahájili na jaře 2022 i díky finančnímu přispění místního podnikatele Jiřího Hlavatého a nyní otevíráme dva moderní, zbrusu nové operační sály včetně potřebného zázemí. Konečně tak nahradíme původní prostory, které přes 40 let bez větších úprav sloužily chirurgii a urologii,“ přiblížil hejtman Martin Červíček.

Samotná stavba přišla na více než 76 milionů korun bez DPH. Významným darem ve výši 20 milionů korun na ni přispěl majitel královédvorské textilní společnosti JUTA Jiří Hlavatý. Dalších přibližně 21 milionů korun bez DPH kraj vydal za zdravotnické a další vybavení interiéru. Celkově tak investice dosáhla zhruba 97 milionů korun bez DPH.

„Dosavadní umístění operačních sálů nesplňovalo hygienické požadavky, jelikož neumožňovalo oddělit sály od otevřeného lůžkového oddělení. Nové operační sály tak klientům nemocnice zajistí bezpečnou a moderní péči na úrovni 21. století. Pro jejich provoz jsme pořídili dva moderní operační stoly a sály také disponují laparoskopickou věží vybavenou přístrojovými jednotkami s nástroji, které lékařům umožní proniknout do těla z drobného řezu, což pro pacienty znamená kratší dobu léčení a daleko menší zátěž pro organismus,“ informoval Pavel Bulíček, první náměstek hejtmana pro investice, inovace a IT.

Operační sály vznikly v nástavbě budovy stávajících laboratoří, kterou s hlavní budovou propojil nadzemní spojovací krček. Ve druhém nadzemním podlaží se vedle sálů nachází také prostory sterilizace a provozní zázemí. Třetí podlaží slouží pro technické zázemí provozu. V rámci investice vznikla také účelová komunikace včetně nového sjezdu, parkovací stání či trafostanice, která je potřebná kvůli navýšení elektrického příkonu.
„Vznik nových operačních sálů, které nyní otevíráme, je nezbytným krokem pro zachování akutní péče v královédvorské nemocnici. Ročně nemocnice provede zhruba 1 500 operačních zákroků, přitom poslední větší úprava operačních sálů zde proběhla v roce 1982. Sama nemocnice je důležitá nejen jako spádové zařízení pro významnou část obyvatel našeho kraje, ale vzhledem ke svému umístění prakticky uprostřed kraje také jako rezervní poskytovatel akutní a případně i následné lůžkové péče pro pacienty z okolních oblastí,“ vysvětlil radní pro oblast zdravotnictví Zdeněk Fink.

Městská nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem je poskytovatelem akutní lůžkové péče v oboru interním, chirurgickém a urologickém, následné péče a provozovatelem odborných ambulancí a oddělení komplementu. Od roku 2009 je jejím jediným vlastníkem kraj prostřednictvím Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje.