Městská nemocnice získala akreditaci

Městská nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem získala akreditaciKrálovédvorská Městská nemocnice, která je součástí Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, úspěšně zakončila náročnou celoroční přípravu na akreditaci a po závěrečném auditu Spojené akreditační komise, o.p.s. obdržela certifikát potvrzující kvalitu poskytované zdravotní péče a bezpečí pacientů.
Komisaři prověřovali klíčové činnosti a postupy, komplexnost, včasnost a návaznost péče. A to vše v kontextu naplnění požadavků na kvalifikaci personálu a bezpečnost prostředí. „Akreditace je dokladem, že naše nemocnice úspěšně zavedla a v praxi dodržuje standardizované procesy, tedy bezpečné postupy v oblastech nejrizikovějších činností, a že dodržuje národní legislativu,“ říká Ing. Miroslav Vávra, CSc., předseda představenstva Městské nemocnice, a.s., a dodává: „Na přípravě na akreditační šetření se svědomitě podíleli všichni zaměstnanci nemocnice a získané osvědčení je odrazem jejich dobré práce. Pro pacienty je naše zařazení mezi akreditovaná zdravotnická zařízení jasným signálem, že jsou u nás v dobrých rukou.“ Certifikát je udělen na tři roky, po jejich uplynutí bude nemocnice svůj soulad se standardy znovu obhajovat.
Zavedené akreditační standardy chrání pacienty i zdravotníky a naplňují zejména tyto bezpečnostní cíle: bezpečná a jednoznačná identifikace pacientů, bezpečnost při používání rizikových léků a léčiv, minimalizace rizika záměny pacienta, výkonu a strany při intervenčních výkonech, prevence pádů pacientů, prevence nemocničních infekcí řádnou hygienou rukou, bezpečná komunikace, bezpečné předávání pacientů. Akreditační šetření se tak zaměřuje například na pravidla vedení zdravotnické dokumentace, předávání informací, kontroly funkčnosti zdravotnické techniky, používání osobních ochranných pomůcek, identifikaci a léčbu bolesti, malnutrice apod.
Pro Městskou nemocnici je zařazení mezi akreditovaná zdravotnická zařízení závazkem provádět mimo jiné kontinuální interní audity, které budou i dále napomáhat předcházení chybovosti a zvyšování bezpečí poskytované péče.
Městská nemocnice, a.s., má 116 akutních a 50 ošetřovatelských lůžek, a zhruba 200 zaměstnanců.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..