Laboratoře královédvorské nemocnice v novém moderním provozu

Laboratoře královédvorské nemocnice v novém moderním provozuNová biochemická a hematologická laboratoř, jejíž stavba byla letos dokončena v areálu Městské nemocnice a. s. ve Dvoře Králové, je od 6. listopadu v provozu. Stavbu za zhruba 40 milionů korun z větší části financoval Královéhradecký kraj. Na nákladech na výstavbu se také významně podílela královédvorská společnost JUTA a.s., která přispěla 8 miliony korun. Nový provoz bude sloužit pro laboratorní analýzu biologických vzorků pacientů nemocnice a praktických a odborných lékařů. Čas od času se zde ale vyšetřují i vzorky zvířecích pacientů, např. z královédvor­ské zoo.
Oddělení klinické biochemie a hematologie získalo po zhruba 37 letech adekvátní zázemí pro svou práci, a to ve zcela novém pavilonu vybudovaném uprostřed nemocničního areálu. Tým pracovníků laboratoře se do něj přesunul ze zastaralé budovy, která by již v dohledné době nevyhovovala technickým a hygienickým požadavkům. Realizace stavby, kterou financoval Královéhradecký kraj a místní společnost JUTA a. s., probíhala po dobu 15 měsíců. Jedná se o přístavbu dvorního traktu laboratoří, která stála 33,64 mil. Kč. Doprovodné náklady, např. na energetický kolektor, silnoproudé rozvody a areálovou kanalizaci, představovaly dalších 7,13 mil. Kč. „Nové a moderní zázemí si jistě celé oddělení zaslouží, neboť současné laboratoře sídlily v nevyhovující budově z počátku 80. let minulého století, která již neplnila ani elementární požadavky na tato diagnostická pracoviště,“ uvedl ke stavbě náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Ing. Aleš Cabicar.
Nový pavilon laboratoří stojí uprostřed areálu, je částečně zapuštěn do svahu a je řešen jako železobetonová monolitická stavba. Stavební práce byly započaty v březnu 2016, kolaudací pak stavba úspěšně prošla v červnu 2017. V objektu je prostor pro samotné laboratoře, jejich technické zázemí a zázemí pro personál. „Vlastní stěhování provozu laboratoří do nového objektu proběhlo počátkem listopadu. Ačkoliv se jednalo o fyzicky i logisticky náročnou akci, vlastní přesun proběhl díky příkladnému zapojení zaměstnanců nemocnice i spolupracujících firem naprosto hladce tak, že jednotlivá oddělení nemocnice výpadek v laboratorní diagnostice prakticky nezaznamenala,“ řekl ke stěhování provozu předseda představenstva nemocnice Ing. Miroslav Vávra, CSc.
Že další provoz ve staré budově byl komplikovaný, podotkl i dlouholetý vedoucí laboratoří Ing. Josef Weyman: „Za nové prostory jsme velmi rádi, neboť fungovat ve starém domu okálového typu již nebylo dlouhodobě možné. Například, když jsme před několika lety pořizovali nový analyzátor, musel být kvůli tomu vyříznut velký otvor v obvodové zdi, kterým byl tento přístroj do budovy umístěn. Velkou výhodou pro nás je, že všechny prostory jsou nyní v jednom podlaží, což nám naši práci výrazně usnadňuje.“ Parametry nového objektu dále splňují veškeré požadavky na akreditaci těchto pracovišť. Laboratoře právě letos v rámci dozorového auditu opětovně obhájily certifikát Národní autorizačního střediska pro klinické laboratoře II. stupně (NASKL II).
Nově vybudovaný objekt také přináší zásadní změnu pro klienty laboratoře z hlediska kvality prostředí, ve kterém jsou prováděny odběry krevních vzorků. Zcela revoluční je změna pracovního prostředí pro personál. Provoz laboratoří je nepřetržitý, v noci a o víkendu fungují v tzv. pohotovostním režimu. Tým sedmi laborantek zde provádí základní i specializovaná biochemická, imunochemická, hematologická a imunohematologická vyšetření, a to jak pro pacienty nemocnice, tak i pro pacienty ordinací praktických a odborných lékařů ve spádové oblasti. Určitou zajímavostí může být i to, že služeb nemocniční laboratoře dlouhodobě využívá i královédvorská zoologická zahrada. Za měsíc tu vyšetří asi desítku vzorků exotických zvířat. Služby ale využívají např. i veterinární lékaři z okolí. O rozsahu prováděné diagnostiky vypovídá skutečnost, že laboratoře vyhodnotí řádově okolo 1,1 milionu stanovení ročně.

Ing. Magdaléna Doležalová