Klub přátel Tengenenge a africké koše v Safari parku Dvůr Králové

Klub přátel Tengenenge a africké koše v Safari parku Dvůr KrálovéBěhem afrického léta se návštěvníci Safariparku Dvůr Králové seznámit s africkou kulturou ve všech možných podobách. Nejen hudba, tanec, sochy a obrazy vytváří téměř dokonalou atmosféru pohody pro všechny milovníky Afriky a její kultury. Kupříkladu zapálená afrikanistka, paní doktorka Marie Imbrová, a její kolegové z občanského sdružení Klub přátel Tengenenge přivezli do Dvora Králové originální umělecké předměty, které pochází z afrického kontinentu. Značnou část z nich tvoří nádherné africké koše. A právě na ně jsem se Marie Imbrové zeptal.
Paní doktorko, jak dlouho trvá váš zájem o africké koše?
Africké koše kupuji pro své výstavy a prezentace afrického řemesla a umění již několik let, většinu košů kupuji přímo od tvůrců, případně přes národní galerie jednotlivých zemí nebo přes Fair Trade obchody v západní Evropě.
Na co se soustředíte při výběru košů, které nakupujete?
Při nákupu košů mé strany je hlavním kritériem návaznost na tradici, která bohužel již zaniká, kvalita zpracování (ta se liší podle úrovně jednotlivých komunit a jejich nabídky mimo vlastní etnikum) a možnost přímého nákupu (což v mnoha případech znamená k danému etniku dojet nebo získat kolegu, který mi je naloží a v zavazadle doveze).
Na kolik přijde pro případné zájemce takový africký koš?
Cena a dostupnost košů je pak dána přímými náklady na zakoupení a jejich dopravu do ČR. Pokud je dovezu osobně, jsou kontrolovány přímo při odbavení na letišti a speciálně baleny. Pokud je kupuji přes Fair Trade organizace, je v jejich ceně započítáno i clo z dovozu do EU a potvrzení, že byly vyvezeny s patřičným potvrzením a v rostlinném materiálu není žádná plíseň, houba atd. Vzhledem k těmto předpisům počet dovážených košů do České republiky klesá, neboť nejsou pro prodejce zajímavým lukrativním zbožím.
Mohla byste popsat jednotlivé druhy košů a ošatek, které jste do Dvora Králové s sebou přivezla?
Tonga ošatky od Viktoriiných vodopádů ze Zimbabwe jsou převážně vyrobené z nařezaných a barvených proužků palmy ilala. Jsou vyzdobeny tradičními vzory, nacházejí se i ve sběrech Emila Holuba. Samotný výplet jedné ošatky trvá až 40 hodin. V posledním desetiletí se stávají sběratelským artiklem, neboť tradici výroby se věnují v Zimbabwe a Zambii jen starší ženy.
Šité koše z Botswany jsou vytvářené kombinací dvou materiálů. Základní obvodové pruhy jsou z palmy a přes ně se prošívá tráva z delty řeky Okawango. Tato tráva musí být pokosena a nasušena v ideálním období, aby byla ještě tvárná. Samotný proces přípravy materiálu je tak rozdělen na několik etap. Průměrná čas na výrobu, ušití, jednoho středního košíčku tak činí až 6 týdnů. Vzhledem k náročnosti a ceně, je tvorba těchto košů podporována Národním muzeem v Gaborone, a koše jsou vyváženy ze země jako součást národního dědictví.
Jako poslední bych zmínila koše a ošatky ze Rwandy, které pocházejí z projektu Talking through art (TTA). Projekt založil v roce 2015 v Petr Kočnar s cílem pomoci místním lidem s fyzickým postižením, kteří většinou díky svému handicapu zůstali na ulici a vyloučeni ze společnosti. Tradiční výroba košů a podložek ze sisalu (samostatně upraveném a barveném ve vlastní dílně) probíhá s důrazem na kvalitu. Jeden koš se plete a šije až 3 dny. Moderně pojaté grafické návrhy posunují tyto koše do sféry moderního, zajímavého a designového produktu.
Za jakým účelem jste se svými přáteli letos do Safariparku Dvůr Králové přicestovali?
Cílem naší snahy je prezentovat africké umění a prodejem skutečně originálních uměleckých předmětů získat prostředky, které poslouží tam, kde je to podle nás potřeba. Náš Klub přátel Tengenenge je občanským sdružením, které bylo založeno pro získávání prostředků pro pomoc dětem ze stejnojmenné umělecké komunity ze Zimbabwe. Odtud mimo jiné pochází sochařka Maudy Muhoni, která toto léto také prezentuje africké umění přímo v královédvorském safariparku. Klub přátel Tengenenge nejen získává finanční prostředky na pomoc dětem z umělecké komunity, ale angažuje se i v organizaci jednotlivých aktivit. Nejvýznamnější pomocí bylo postavení budovy školky v roce 2011, kterou financoval právě Klub přátel Tenhgenege. Do školky klub získal i druhého pomocného učitele, vybavil školku základními učebními pomůckami a školka byla v roce 2012 oficiálně registrována jako předškolní zařízení. I nadále klub financuje provoz školky. O čem bych se ještě ráda zmínila, je fakt, že veškeré finanční prostředky, které se podaří díky činnosti klubu a příspěvků od jednotlivých dárců získat, skutečně poslouží přímo na místě. A já bych proto chtěl poděkovat nejen všem dárcům, ale zejména všem dobrovolníkům, které se na pomoci dětem z Tengenenge podílejí.

Děkuji vám za rozhovor a přeju hodně úspěchů.


Klub přátel Tengenenge, z. s.

účet u České spořitelny číslo 2390465389/0800

www.tengenenge.cz

Klub přátel Tengenenge je zapsaný spolek, který od roku 2010 systematicky pomáhá dětem předškolního věku ze sochařské komunity v Tengenenge získat základní vzdělání a spolupracuje při řešení jejich obtížných životních situací.
V první fázi svého působení získával Klub prostředky na vybavení rodných listů dětí a plně zabezpečoval jejich výchovu a výuku anglického jazyka (vzdělávací jazyk v Zimbabwe) přímo ve školce v Tengenenge, jejíž budovu také financoval a nadále plně hradí plat místní učitelky. Její výsledky a péče o děti jsou natolik dobré, že od ledna 2012 je školka registrována jako oficiální předškolní zařízení a děti z ní nemají žádné problémy, vyjma finančních, při přechodu do státního zařízení. Poslední čtyři roky nakupuje Klub i školní učebnice dětem, které tak přešly do základní školy v Horse Shoe.
V roce 2012 rozšířily členové Klubu areál školky o školní hřiště a současně s dobrovolníky Klubu započali s výukou šití s místní skupinkou žen. Tato spolupráce nakonec vyústila k získání prostředků k založení chovu slepic roce 2014, který již ženy řídí samostatně a část vajec pravidelně dávají v podobě svačiny přímo dětem ve školce ke zpestření jejich stravy.
V letošním roce se podařilo předat v Tengenenge starším žákům 35 jízdních škol pořízených za finančního přispění českých donorů, vybavit školku novými lavicemi a kompletně v ní opravit podlahu.
Se zakladatelkou Klubu, PhDr. Marií Imbrovou, se již do Tengenenge vypravilo na každoroční monitorovací cestu a pobyt 24 dobrovolníků z řad umělců, studentů, architektů a lékařů.
S Klubem přátel Tengenenge spolupracuje ZŠ Třešť a ZŠ Velvary, od roku 2014 i Výbor dobré vůle Olgy HavIové.
Svou činnost hradí Klub z členských příspěvků. Dary a výtěžky z charitativních akcí jsou ve 100% výši využity ve prospěch dětí ve vesnici.