Další důležité vítězství v boji s časem

Další důležité vítězství v boji s časem. Ilustrační fotoNěkolik dlouhých měsíců trvala nucená pauza v projektu na záchranu severních bílých nosorožců před vyhubením, kterou způsobila globální pandemie COVID-19. V úterý 18. srpna mezinárodní tým vědců a ochránců přírody konečně mohl v keňské rezervaci Ol Pejeta znovu odebrat vajíčka Fatu i Nájin, dvěma posledním zástupkyním svého druhu na Zemi. Během odběru, který byl třetí v historii, se povedlo odebrat celkem deset vajíček.
Díky podpoře Kenya Wildlife Service a keňského ministerstva pro ochranu divoké přírody a tusirmus mohli experti z německého Leibnizova institutu pro výzkum divokých a zoo zvířat a Safari Parku Dvůr Králové překonat všechny překážky a zvládnout odběr navzdory všem současným omezením.V této chvíli jsou vajíčka na cestě do Itálie, kde se odborníci pokusí o vytvoření embryí v laboratorních podmínkách. Veškeré kroky probíhají tak, aby tým neztrácel žádný čas ve snaze o záchranu nosorožců bílých severních před úplným vyhubením.
Přesně 12 měsíců po průlomovém prvním odběru vajíček v srpnu 2019 a osm měsíců po druhém mohl mezinárodní tým expertů uskutečnit důležitý třetí odběr vajíček samicím nosorožce bílého severního Fatu a Nájin. K odběru došlo v úterý 18. srpna 2020 v keňské rezervaci Ol Pejet a. Obě samice podstoupily zákrok v celkové anestézii a vědci behěm něj odebrali celkem 10 vajíček – 2 od Nájin a 8 od Fatu. Vědci opět odebírali vajíčka přímo z vaječníků samic pomocí speciální sondy řízené ultrazvukem. Anestézie i samotný odběr proběhly bez problémů.
Ihned po odběru byla vajíčka vypravena na cestu do italské laboratoře Avantea. V následujících dnech budou v laboratoři inkubována, dozrají a vědci je oplodní spermatem již uhynulých samců nosorožce bílého severního. Cílem projektu je vytvořit životaschopná embrya “severních bílých”. Ta zamíří do tekutého dusíku, stejně jako tři embrya, která se povedlo vytvořit během uplynulých procedur.
“Pokrkoky, jichž projekt na záchranu nosorožců bílých severních formou asistované reprodukce dosáhl, jsou nesmírně povzbuzující. Všechny nás to naplňuje optimismem k dalšímu plánovanému kroku. Tím je vložení embryí do samic nosorožce bílého jižního přímo zde v rezervaci Ol Pejeta. Věříme, že tento projekt přitáhne pozornost lidí z celého světa k vážné situaci, v níž se řada divokých zvířat nachází, a odvrátí jakékoli snahy vedoucí k zvýšení poptávky po nosorožčích rozích,” uvedl keňský ministr pro ochranu divoké přírody a turismus  Najib Balala.
Meznárodní konsorcium BioRescue vedené odborníky z Leibnizova instututu pro výzkum divokých a zoo zvířat (Leibniz IZW) a částečně financované německým ministerstvem pro vědu a výzkum muselo odběr uskutečnit několik měsíců po původně plánovaném termínu. Řada opatření spojených s pandemií COVID-19 totiž nevyhnutelně zasáhla i samotný projekt a jeho partnery. Byly to zejména zákaz cestování a kontaktu větších skupin lidí, které znemožnily cestu evropské části týmu do Keni.
Partnerské organizace v čele se Safari Parkem Dvůr Králové a Ol Pejetou navíc samy musely čelit existenčním problémům spojeným s často absolutním výpadkem návštěvníků. Je zřejmé, že pandemie přináší řadu bezprecedentních rizik pro globální ochranu přírody. Dnes nazdory všem problémům partnery projektu na záchranu nosorožců bílých severních pohání odhodlání a naděje. Podle plánu by mládě, které snad v dohledné době přijde na svět, mělo vyrůst ve společnosti Fatu a Nájin. Nájin však nezadržitelně stárne, a tak není možné jakkoli otálet.
Německá ministryně pro vzdělávání a výzkum Anja Karliczek uvedla: “Biodiverzita tvoří základ našich životů. Soustavně je však ohrožována stále intenzivnějším ničením přirozeného prostředí, znečištěním či změnami klimatu. Proto ministerstvo založilo Výzkumnou iniciativu pro záchranu biodiversity. Ta výrazně urychlí výzkum bidodiverzity, lépe prováže jednotlivé aktivity a projekty, a bude životně důležitým přispěvatelem v boji se ztrátou biodiverzity. Navíc usnadníme podnikání okamžitých kroků k ochraně druhů jako právě severních bílých nosorožců v rámci projektu BioRescue. Severní bílý nosorožec je nejen klíčovým druhem v rovnováze africké savany, stal se i symbolem společné snahy expertů bojovat proti ztrátě biodiverzity. Díky mimořádnému nasazení těch, kteří se na projektu podílejí, a jejich podporovatelů nyní existuje reálná šance, že tento prakticky vyhubený druh zachráníme. Nesmírně si cením toho, že jsme v keňské vládě našli silného partnera projektu záchrany severních bílých nosorožců. Nerada bych svým vnoučatům o severních bílých jen vyprávěla. Měla by mít možnost pozorovat tato majestátní zvířata na vlastní oči.”
V tuto chvíli již probíhají přípravy na další krok celé akce, tedy vytvoření embryí. Vědci také přímo v Ol Pejetě vybírají samice nosorožců bílých jižních, které budou vhodnými náhradními matkami a odnosí embrya svých severních příbuzných. Zároveň se experti usnesli na sterilizaci jednoho samce jižního bílého nosorožce. Tento samec, který už v minulosti splodil několik mláďat, bude klíčovým vodítkem pro určení estru samic a vytvoření správného hormonálního prostředí pro ně. K dosažení co nejlepších výsledků v embryotransferu severního bílého nosorožce bude tým zcela spoléhat na zkušenosti s embryotransfery provedenými jižním samicícm v lidské péči. Ty probíhají v řadě evropských zoo s cílem zlepšit výsledky záchranných chovů jižních bílých nosorožců mimo Afriku.

CITACE

Thomas Hildebrandt, ředitel projektu BioRescue a Oddělení reprodukčního managementu, Leibniz-IZW
“Jako vědci jsme zvyklí čelit zásadním potížím a výzvám, a především hledat jejich řešení zcela novými způsoby. V projektu záchrany severních bílých nosorožců metodou asistované reprodukce a použití kmenových buněk nyní dostáváme na hranice možného. Koronavirus nám ovšem přinesl dosud nevídané problémy, s nimiž jsme se museli vypořádat, abychom mohli v projektu pokračovat. Na druhou stranu je v tuto dobu ještě více vidět, jak důležitá naše práce je: nikdy jsme n BioRescue nenahlíželi jako na projekt, na jehož konci by měla být mláďata jediného druhu. Spíše jde o první milník v nápravě místy těžce poškozených prostředí ve střední Africe. Návrat obrovského spásače navrátí do těchto prostředí ztracenou odolnost a významně sníží šanci vzniku nové pandemie.”

Cesare Galli, ředitel, Avantea 
“Je důležité, abychom neztratili hybnost celé akce započaté právě před rokem prvním úspěšným odběrem embryí. TAk složité procedury vyžadují setrvalou činnost, aby neztrácely na úspěšnosti v rámci početnosti odebraných vajíček či jejich úspěšného oplození a zmrazení. Je proto mimořádně dobře, že jsme se mohli vrátit do práce. Čas pracuje proti nám, protože jakákoli neodebraná vajíčka nevratně ztrácíme. Proto se musíme snažit uskutečnit co nejvíc odběrů při zachování absolutního bezpečí všech. Víme, že toho můžeme v rámci týmu BioRescue dosáhnout. Přesto je odběr v Ol Pejetě jen špičkou ledovce. Řada klíčových věcí se odehrává v zázemí evropských zoo. Právě jejich aktivity spojené s asistovanou reprodukcí u jižních bílých nosorožců pro nás budou návodem pro zvládnutí embryotransferu u severního poddruhu.”

Přemysl Rabas, ředitel, Safari Park Dvůr Králové
“Je velmi povzdbudivé, že jsme dokázali odebrat vajíčka také od Nájin. Musíme počítat s tím, že v budoucnu její věk a zdravotní stav neumožní další odběry. Pro zachování druhu by přitom bylo skvělé, kdyby se povedlo vytvořit embrya i z vajíček Nájin, nejen od Fatu.”

Richard Vigne, ředitel, Ol Pejeta Conservancy
“V Ol Pejetě jsme nesmírně pyšní na to, že navzdory existenční hrozbě v podobě trvající pandemie COVID-19 pokračujeme v práci na záchraně ohrožených druhů. Vedle projektu severních bílých nosorožců nadále rozvíjíme i projekt na záchraně největší východoafrické populace nosorožců dvourohých a řady dalších živočichů. Tato práce je stale důležitější, protože lidé pokračují v likvidaci přírody. Věřím, že naše activity přitahují k této problematice pozornost lidí po celém světě.”

Brig (Rtd) John Waweru, ředitel, Kenya Wildlife Service
“Jsem nesmírně potěšen, že díky tomuto projektu jsme zase o krok blíž tomu zabránit zmizení jednoho druhu. Celou situaci ještě umocňuje fakt, že na světě už nezůstal ani jeden samec. 

Barbara de Mori, ředitelka, Etická laboratoř veterinární medicíny, ochrany druhů a welfare zvířat, Univerzita Padova
“Jako vědci máme absolutní etickou povinnost udělat cokoli pro to, abychom zachránili severní bílé nosorožce a dát Fatu a Nájin šanci odchovat jejich mláďata. Závod s časem značně zkomplikovala pandemie COVID-19, a tak se nyní musíme snažit tuto ztrátu dohnat. Stejně jako v minulosti jsme pečlivě zvažovali každý krok tak, abychom zajistili nejvyšší welfare obou samic a nejlepší možné výsledky výzkumu. Také další kroky projektu budou citlivě hodnoceny s vědomím, že naším cílem je přivést na svět mládě v co nejkratším čase.”

Materiály ke stažení:
Fotografie, videa a soubor nejčastěji kladených otázek najdete
zde.  U veškerých materiálů, prosím, nezapomeňte uvádět kredity. Materiály smí být využity pouze ve spojení s projektem záchrany nosorožců bílých severních.  

O PARTNERECH

Keňské ministerstvo pro ochranu divoké přírody a turismusife (MoTW) přímo řídí celkovou politiku země spojenou s tusismem a ochranou přírody v Keni. Více informací na www.tourism.go.ke

Kenya Wildlife Service (KWS) je hlavní vládní institucí, která chrání přírodu Keni. Zároveň prosazuje zákony a regulace spojené s ochranou přírody. Více na www.kws.go.ke


Federální ministerstvo pro vzdělávání a výzkum (BMBF)

Vzdělávání a výzkum jsou hlavními pilíři budoucnosti. Podpora vědy, vzdělávání a výzkumu v Německu proto představují důležitý příspěvek k udržení prosperity celé země. Jde také o jedny z hlavních úkolů BMBF. Vzdělávání je vstupní platformou k samostatnému zodpovědnému životu v ekonomickém i sociálním prostředí měnícího se světa. Vzdělávání poskytuje dětem nástroje ke zvládnutí výzev ve stále dynamičtějším světě. Výzkum pomáhá objevovat neznámé a zlepšovat objevené. Díky excelentnímu výzkumu jsme schopni najít řešení globálních problémů a udržovat státu kontinuální růst. Díky výzkumu se navíc otevírají stále nové možnosti ve všech sférách života, udržuje naše výrobky a služby inovativní a konkurenceschopné. Více na www.bmbf.de/en/index.html

Leibnizův institute pro výzkum divokých a zoo zvířat je mezinárodně uznávaný nemecký výzkumný organ. Cílem institute je porozumět přizpůsobivosti divočiny v kontextu globálních změn a podpořit přežití životaschopných populace druhů. Právě proto zkoumáme rozmanitost z hlediska vývoje a historie, mechanism evolučních přizpůsobení a jejich hranice, například i včetně nemocí a vztahů divočiny v propojení s prostředím a lidmi. Ve všech sférách výzkumu využíváme nejlepší odborníky z oblastí biologie, veterinární medicíny a různých mezidisciplinárních oborů. V úrovních od molekul po nejširší krajinný context pak vedeme dialog s veřejností i soukromými vlastníky. Navíc poskytujeme také jedinečný servis vědecké obci. Více na www.izw-berlin.de

Ol Pejeta je největším útočištěm pro nosorožce dvolurohé ve východní Africe a jediným místem v Keni, kde žijí šimpanzi. Zároveň tu žijí take dvě poslední samice nosorožce bílého severního. To vše chrání unikátní jednotky se psy, pohybová čidla s kamerami, elektrický ohradník napájený sluneční energií i specialozovaná jednotka strážců. Více na www.olpejetaconservancy.org

Safari Park Dvůr Králové je jedním z nejlepších chovatelů nosorožců na planetě a jediné místo, kde se mimo Afriku rozmnožili nososrožci bílí severní. Bylyto právě Fatu a Nájin. Safari park je hlavním koordinátorem projektu na záchranu nosorožců bílých severních. Více na www.safaripark.cz

Avantea je laboratoř biotechnologického výzkumu a reprodukce zvířat se síldem v italské Cremoně. Během dvou desetiletí nashromáždila neocenitelné know-how a vědomosti v oblasti asistované reprodukci dobytka, které nyní může aplikovat i na divoká zvířata. Více na  www.avantea.it/en/

Univerzita v Padově je jednou z nejstarších vysokých škol na světě s historií dlouhou osm století. Department komparativní biomedicíny a výživy se dlouhodobě věnuje výzkumu a vývoji v oborech ochrany divočiny a welfare se zvláštním zaměřením na etiku práce. Více na www.bca.unipd.it

 

Kontakty

 

Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (Leibniz-IZW)

Prof. Dr. Thomas Hildebrandt
BioRescue project head and head of Department of Reproduction Management
+49 / 305168440

hildebrandt@izw-berlin.de  

 

Steven Seet

Head of press relations and science communication

+49 / 1778572673

seet@izw-berlin.de

 

Dvůr Králové Zoo

Jan Stejskal

Director of Communication and International Projects

+420 / 608 009 072

jan.stejskal@zoodk.cz

 

 

 

Ol Pejeta Conservancy

Dr. Stephen Ngulu

Veterinarian in Charge

+254 / 724 859 719

Stephen.ngulu@olpejetaconservancy.org

 

Elodie Sampere

PR & Communications

+254 / 727 341 612

elodie.sampere@olpejetaconservancy.org

 

Kenya Wildlife Service (KWS)

Paul Jinaro
Corporate Communications Manager
+254 / 722 860 119

pjinaro@kws.go.ke

pauljinaro@gmail.com

 

Avantea

Cesare Galli

Director

+390 / 372437242

cesaregalli@avantea.it