ZOO Dvůr Králové a GASTRO ZOO symbolicky podpoří Hodinu Země

ZOO Dvůr Králové a GASTRO ZOO symbolicky podpoří Hodinu ZeměZOO Dvůr Králové se společností GASTRO ZOO symbolicky podpoří mezinárodní událost Hodina Země, která proběhne v sobotu 19. března od 20.30 do 21.30 hodin. Hodina Země patří mezi nejrozsáhlejší dobrovolné akce na světě připomínající nutnost chránit životní prostředí.
Cílem Hodiny Země, do níž se každoročně zapojují tisíce institucí i jednotlivců po celém světě, je upozornit na jeden z nejvážnějších environmentálních problémů současnosti – změny klimatu. Principem akce je vypnutí osvětlení budov, památek anebo pouhé zhasnutí světel v domácnostech na šedesát minut, kterým účastníci dávají najevo, že chtějí žít šetrněji a s menšími dopady na životní prostředí.
V sobotu se na šedesát minut ponoří do tmy také Restaurace U Lemura, která je součástí zoologické zahrady ve Dvoře Králové. Pro hosty bude na tuto dobu připraveno náhradní osvětlení v podobě svíček z 100% včelího vosku.
„Z bezpečnostních a provozních důvodů nemůžeme v sobotu zhasnout osvětlení v areálu zoo. V praxi se ale k myšlence Hodiny Země připojujeme v průběhu celého roku, kdy se snažíme zajistit, aby provoz zahrady byl co nejšetrnější k životnímu prostředí,“ uvedl Jaroslav Hyjánek, zástupce ředitele královédvorské zoo.
Zároveň připomenul několik aktivit, kterými se zoo snaží snížit zátěž pro životní prostředí. Patří mezi ně například vybudování kompostárny, vlastní produkce krmiv či štěpky nebo zapojení do různých akcí snižujících produkci odpadu, jako je například používání oblíbených Chombo kelímků.
ZOO Dvůr Králové se připojila rovněž ke kampani proti používání palmového oleje, která má obrovský pozitivní dopad i z hlediska klimatických změn a dlouhodobě upozorňuje na situaci zejména v chudých oblastech Afriky, kterou právě klimatické změny mohou ještě výrazně zhoršit. Ochranu zvířat přímo v místě jejich původního výskytu pak ZOO Dvůr Králové vidí jako jednu z cest, jak přispět k důstojnému životu místních komunit.