Vietnam zničí zabavenou slonovinu a nosorožčí rohovinu

Vietnam zničí zabavenou slonovinu a nosorožčí rohovinuVietnamská vláda v sobotu 12. listopadu zničí slonovinu a rohovinu z nosorožců, kterou zadržela při potírání nelegálního obchodu s ohroženými živočichy. Na pozvání vietnamské vlády se přímo v Hanoji ceremoniálu zúčastní i ředitel ZOO Dvůr Králové Přemysl Rabas a vedoucí zahraničních projektů Jan Stejskal.
„Velice oceňujeme, že se vietnamská vláda takto silně a veřejně přihlásila ke spoluodpovědnosti za osud nosorožců. Jedině zvýšením povědomí o tragických důsledcích obchodování s rohovinou a následným omezením poptávky totiž můžeme zajistit nosorožcům bezpečnou budoucnost,” uvedl Přemysl Rabas.
Zničení slonoviny a spálení rohoviny proběhne v okrajové části Hanoje. Kromě představitelů Vietnamu se očekává účast významných hostů ze zahraničí, jako jsou šéf úmluvy CITES John Scanlon či britský princ William.
Východoasijská poptávka po rohovině z nosorožců a po slonovině je hlavním důvodem, proč jsou sloni a nosorožci stále pytlačeni a proč na některých místech úplně vyhynuli. Vietnam patří mezi hlavní země, kde se s rohovinou nelegálně obchoduje, některé pašerácké trasy přitom vedou přes Českou republiku.
ZOO Dvůr Králové je jedním z nejlepších chovatelů nosorožců mimo Afriku a celkem osm jich už zahrada dokázala do Afriky vrátit. V případě nosorožců dvourohých se zvířata narozená v ZOO Dvůr Králové už v africké přírodě dokonce sama množí.
„Veškerá naše chovatelská práce i přesuny do Afriky by mohly přijít vniveč, pokud bychom se nesnažili veřejnost přesvědčit o nesmyslnosti užívání rohoviny,“ vysvětluje Jan Stejskal, proč ZOO Dvůr Králové jela podpořit své kolegy přímo do Vietnamu.
Už v roce 2014 dvorská zoo za podpory českého ministerstva životního prostředí zničila svoje zásoby rohoviny. Zprávy o ceremoniálu se dostaly do celého světa a o rok později byla v ZOO Dvůr Králové podepsána deklarace o spolupráci České republiky a Vietnamu v oblasti mezinárodní úmluvy o obchodování s ohroženými druhy.
Cílem deklarace je především zvýšení osvěty veřejnosti, které povede k potlačení nelegálního obchodu s ohroženými druhy, a to hlavně se slonovinou a nosorožčími rohy.
Rohovina z nosorožců má podobné složení jako lidské nehty a vlasy. V rozporu s názory vědců lidé ve východní Asii věří, že má pro lidský organismus posilující účinky. Její užívání vede nejen k zabíjení vzácných zvířat, ale na jejím pašování vydělávají i kriminální gangy a teroristické skupiny operující po celém světě.

Další informace:
Burn Horns Save Rhinos – spálení nosorožčích rohů v ZOO Dvůr Králové v roce 2014
http://www.burnhorns.org/
http://www.zoodvurkralove.cz/cs/novinky/4066-odstavec-spaleni-nosorozci-rohoviny/

Deklarace o spolupráci ČR a Vietnamu v oblasti úmluvy CITES
http://www.zoodvurkralove.cz/cs/novinky/4256-odstavec-cr-a-vietnam-se-v-zoo-dvur-kralove-dohodly-na-spolecnem-boji-proti-nezakonnemu-obchodu-s-ohrozenymi-druhy-zvirat/?lbl-seas=zimni-sezona