Nová šance pro severní bílé nosorožce

Nová šance pro severní bílé nosorožce. Foto (c) Jan StejskalV Keni i v Evropě se začalo s přípravami na zákrok, který by mohl pomoci zachránit nosorožce tuponosé severní (jinak též bílé severní či nosorožce Cottonova) před vyhynutím. Na světě už jsou pouze tři poslední jedinci tohoto druhu nosorožce, a pokud se nepodaří na svět přivést mládě, vyhynou. Kvůli věku posledních dvou samic mají veterináři a reprodukční biologové jen omezený čas pokusit se odebrat jim vajíčka prostřednictvím procedury, jež byla vyvinuta právě pro tyto samice.
Skupina veterinářů a ochranářů z České republiky, Keni, Velké Británie a Jihoafrické republiky se 5. listopadu sešla v keňské rezervaci Ol Pejeta, aby prodiskutovala, jak v Africe uskutečnit proceduru, která je označována za poslední šanci severních bílých nosorožců uniknout vyhynutí.
Na světě jsou totiž poslední tři jedinci tohoto typu nosorožce, jeden samec a dvě samice. Všichni žijí ve speciálním in situ zařízení v Ol Pejetě a všichni patří dvorské zoologické zahradě, odkud byli do Keni odvezeni v roce 2009. Hlavním cílem přesunu bylo pokusit se o jejich přirozené rozmnožování v afrických podmínkách. Ačkoli samice cyklovaly, k jejich zabřeznutí nedošlo. V současnosti tak zůstává jedinou nadějí na záchranu genů severních bílých nosorožců v živých jedincích umělá reprodukce, která by zahrnovala využití samic blízce příbuzných nosorožců bílých jižních jako náhradních matek. O něco takového se u nosorožců zatím nikdo nepokusil.
Přípravy na tento historický zákrok začaly odebíráním a uchováváním vajíček ze samic nosorožce bílého jižního v evropských zoologických zahradách a jejich následným oplodněním v in vitro podmínkách. Teď by se mělo přistoupit k získání vajíček z posledních dvou samic nosorožce bílého severního v Keni. V Ol Pejetě také byly potenciální náhradní matky odděleny od samce, čímž se zajistí, aby nebyly březí a některé z nich byly připraveny na přijetí „severního“ embrya v průběhu roku 2018.
Celá procedura zahrnuje užití semene severních bílých nosorožců z několika, dnes už uhynulých samců, jež je uloženo v Berlíně. Jedinými možnými dárkyněmi vajíček jsou dvě samice v Ol Pejetě, Nájin a Fatu, jimž je 28, respektive 17 let. Samotný odběr vajíček v sobě nese určitou míru rizika pro samice a bude muset být uskutečněn ve volném výběhu.
„Aby zákrok proběhl co nejhladším způsobem, pracuje skupina odborníků ze ZOO Dvůr Králové, IZW Berlín a institutu Avantea v italské Cremoně už dva roky na vývoji metody pro odběr vajíček na samicích jižních bílých nosorožců v evropských zoologických zahradách,“ uvedl Přemysl Rabas, ředitel ZOO Dvůr Králové. Skupina zároveň vyvíjí in vitro postupy pro vytvoření embrya z takto odebraných vajíček.
Pokud vše půjde dobře, mohl by první pokus o odběr vajíček z Nájin a Fatu proběhnout pod dohledem Kenya Wildlife Service už v první čtvrtině roku 2018. V případě úspěchu budou vajíčka odvezena do laboratoře Avantea v Itálli, kde by se vědci pokusili vytvořit embryo za použití semene severního bílého samce. Následně by embrya byla odvezena zpátky do Keni, kde by byla v l Pejetě vložena do náhradních matek nosorožce bílého jižního.
Přípravy na odběr začaly v Keni v listopadu. „Samec nosorožce bílého jižního Kingi byl přesunut z více než sedmisetarového výběhu, který sdílel s pěti jižními samicemi. Tento přesun zajistil, že všechny samice budou k dispozici pro případné vložení embrya v roce 2018,“ uvedl Richard Vigne, výkonný ředitel rezervace Ol Pejeta.
Kromě severních samic žije v Ol Pejetě rovněž samec Sudán, jenž se díky fundraisingové kampani na seznamce Tinder stal „starým mládencem“ známým po celém světě. Ve svých 44 letech je Sudán už příliš starý na páření a své dny tráví pod neustálým bezpečnostním a veterinárním dohledem.
Sudánovo zdraví se už nějakou dobu postupně zhoršuje. Kvůli potížím s pohybem dostává od jara 2017 léky proti bolesti, které mu umožňují pohybovat se po svém výběhu s akáciemi a bahnem na válení. Na kůži má několik lézí, které se špatně hojí. Také mu vypadly dva zuby, jeho schopnost žvýkat a strávit potravu se zatím zdá být v pořádku. „Bohužel, v jeho věku už není možné očekávat, že by se jeho zdraví nějak výrazně zlepšilo,“ uzavírá Přemysl Rabas z dvorské zoo.

Poznámka:
Vývoj metody pro odběr vajíček a jejich oplodnění byl označen za jeden ze zásadních kroků pro přežití nosorožců severních bílých v přelomovém plánu na záchranu těchto nosorožců, který byl mezinárodní skupinou odborníků publikován v časopisu Zoo Biology v květnu 2016. (Saragusty et al., 2016: Rewinding the process of mammalian extinction; http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/zoo.21284/abstract).