Městská nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem má nový úspěch

Městská nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem má nový úspěchStejně jako během předchozích let proběhl i tento rok průzkum společnosti HCI, zabývající se hodnocením spokojenosti pacientů, zaměstnanců a ekonomické úspěšnosti lůžkových zdravotnických zařízení v České republice. Tradičně se zúčastnila tohoto celostátního projektu i Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem a dosáhla velice pozitivního hodnocení.
V kategorii hodnocení spokojenosti pacientů se umístila mezi nemocnicemi Královehradeckého kraje na 1. místě v kategorii hospitalizovaných pacientů. Na žebříčku finančního zdraví se pak Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem umístila na 3. místě v rámci Královehradeckého kraje a na 29. místě v rámci celkového pořadí nemocnic v celé ČR.
Dosažené pozitivní hodnocení je výsledkem kvalitní práce všech zaměstnanců, zejména lékařů, středního a nižšího zdravotnického personálu. Dlouhodobě pozitivní hodnocení našich služeb ze strany pacientů je dokladem kvality poskytované péče a potvrzením významu nemocnice v síti zdravotnických zařízení Královéhradeckého kraje. Dosahované výsledky jsou pozitivní zprávou pro naše stávající i potenciální klienty. Pro celý personál jsou současně závazkem k udržení a zvyšování kvality poskytované péče a vytváření přátelského a vstřícného prostředí do budoucnosti,” uvedl k významnému ocenění Ing. Miroslav Vávra, Csc., předseda představensva Městské nemocnice.
Ocenění Městské nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem
Bezpečnost pacientů Městské nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem