Láká vás vysokoškolské studium? Zkuste Jičín!

Láká vás vysokoškolské studium? Zkuste Jičín!Díky Provozně-ekonomické fakultě ČZU v Praze můžete získat vysokoškolské vzdělání (titul Bc. a Ing.) prostřednictvím studia v oboru “Veřejná správa a regionální rozvoj” na konzultačním středisku v Jičíně. Studium probíhá kombinovanou formou (přednášky, konzultace, resp. semináře) jednou za čtrnáct dní v pátek a v sobotu. Pro výuku jsou využívány univerzitní učebny v objektu Valdštejnského zámku a Základní školy 17. listopadu. V učebnách je standardně k dispozici dataprojektor, počítačové vybavení (PC a notebooky), zpětný projektor a další zařízení. Ve všech prostorách je realizována strukturovaná kabeláž, bezdrátová Wi-fi síť připojení k internetu. Přednášky a konzultace vedou pedagogové (profesoři, docenti) přímo z České zemědělské univerzity v Praze.

Bakalářský studijní program

Standardní délka studia je 3 roky. Bakalářský studijní obor se zakončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolvent získá titul bakalář (Bc.).

Navazující magisterský stupeň

Standardní délka studia je 2 roky. Navazující magisterský studijní obor se zakončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolvent získá titul inženýr (Ing.).

Další informace

Posluchači jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek.
Termín uzávěrky přihlášek: 20. 8. 2017
Obecné informace o studiu v Jičíně, rozvrhu a přihláškách získáte na webu: www.studiumvjicine.cz.