K pálení rohoviny se přidají i Česká a Slovenská republika

K pálení rohoviny se přidají i Česká a Slovenská republikaKe kampani, během níž zoologická zahrada ve Dvoře Králové 21. září veřejně zničí svoje zásoby nosorožčí rohoviny, se připojí i Česká a Slovenská republika. Oba státy zničí rohovinu, která byla zabavena při potírání nelegální činnosti. Akci rovněž podpořily významné ochranářské autority jako například Richard Leakey, jenž se v Keni zasloužil o dramatické snížení pytlačení a sám spálení rohoviny a slonoviny ve své zemi inicioval.
Cílem pálení je upozornit veřejnost, že situace nosorožců ve volné přírodě je kritická a že hlavním důvodem, proč nosorožců ubývá, je poptávka po jejich rohovině. Ta přitom nemá léčebné účinky, které jí jsou přisuzovány a kvůli kterým je hojně nakupována především ve Vietnamu a v Číně. Nosorožčí rohovina má podobné složení jako lidské vlasy nebo nehty.
„Samotné spálení je symbolickým aktem, který upozorňuje na nutnost zamyslet se nad důsledky svého jednání,“ uvedl ředitel dvorské zoo Přemysl Rabas. „Nákupem rohoviny jsou totiž financovány kriminální gangy a pytláci, kvůli pašování a nakupování rohoviny jsou vražděni strážci parků, terorizováni obyvatelé chudých afrických oblastí a nádherná zvířata umírají trýznivou smrtí. Apelujeme proto na veřejnost a politiky po celém světě, aby se přestali na krvavém obchodu s rohovinou podílet a účinně ho potlačovali.“
K pálení rohoviny dojde v zoologické zahradě ve Dvoře Králové v neděli 21. září v 11 hodin (fráze „at the elevnth hour“ znamená v angličtině to samé co v češtině „za pět minut dvanáct“). Pod dohledem ozbrojených příslušníků Celní správy ČR spálí dvorská zoo přibližně 50 kilogramů nosorožčích rohů. Zapálit hranici přijede legendární ochranář Tony Fitzjohn, který s Georgem Adamsonem vracel lvy do volné přírody a dnes vede rezervaci pro nosorožce v Tanzanii. Se zapalováním mu pomůže Monika Leová, česká Miss Earth 2013, která má vietnamské kořeny.
Akci ZOO Dvůr Králové osobně zaštítil i ministr životního prostředí Richard Brabec.
„Svojí osobní podporou akce bych chtěl osobně upozornit na to, že ačkoli ČR nemá nosorožce nebo slony žijící ve volné přírodě, přesto si vláda plně uvědomuje, v jakém ohrožení životy těchto nádherných zvířat kvůli černému obchodu s rohovinou jsou. Jejich situaci bereme vážně. A nadále budeme potírat nelegální obchod s volně žijícími zvířaty, který jejich populace likviduje,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec, který se pálení ve Dvoře Králové osobně zúčastní.
Ceremoniálu bude přihlížet velké množství dalších hostů, projevy pronesou například generální tajemník mezinárodní úmluvy CITES John Scanlon nebo europoslanec Pavel Poc, který je jedním ze spoluautorů usnesení Evropského parlamentu o trestné činnosti poškozující volně žijící druhy. Přítomni budou rovněž zástupci OSN, Celní správy, České inspekce životního prostředí, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a dalších organizací. Během ceremoniálu vystoupí i zástupce mezinárodní organizace International Fund for Animal Welfare (IFAW).

Přidá se i Slovensko

Ke stejnému kroku jako ZOO Dvůr Králové a Česká republika se oficiálně rozhodlo i Slovensko. Jeho ministerstvo životního prostředí a ministerstvo financí (celní orgány) spálí zabavenou rohovinu ve stejný den a stejný čas v Zoo Bojnice.
K apelu za záchranu nosorožců se přidají i další instituce. Několik zoologických zahrad, například v Plzni, v Bratislavě, v polské Wroclawi, estonském Tallinnu, francouzském Doué-la-Fontaine nebo anglickém Port Lympne uspořádá akce, při nichž bude o kritické situaci nosorožců informovat veřejnost. Některé ze zahrad při tom rovněž spálí nosorožčí rohovinu jako symbolickou tryznu za všechny upytlačené nosorožce.
Kromě zahrad v Evropě se do kampaně výrazně zapojí i dvě rezervace v Africe. Keňská Ol Pejeta v rámci kampaně na svém území otevře hřbitov pro všechny nosorožce, kteří byli v rezervaci upytlačeni v posledních přibližně deseti letech. Pálení rohoviny podporuje i tanzanská nosorožčí rezervace Mkomazi a nevládní organizace George Adamson Wildlife Preservation Trust, která se na financování rezervace v Mkomazi podílí.
V Asii spustí o stejném víkendu svou kampaň Zoo Singapur. Kromě výstavy fotografií a veřejného semináře o důsledcích nelegálního obchodování s nosorožčí rohovinou bude zoo kousek od vchodu vybízet návštěvníky, aby se zavázali nekupovat a neužívat nosorožčí rohovinu a tento svůj závazek potvrdili odstřižením svého nehtu, který má složení velice podobné složení nosorožčího rohu. Tyto odstřižky nehtů pak budou použity na výstavě upozorňující na nutnost chránit nosorožce.

Informace o celé kampani včetně informací o konkrétních zoologických zahradách najdete na stránkách:
www.burnhorns.org

Další informace:
Jan Stejskal, koordinátor in situ projektů, +420 608 009 072

Citace některých osobností (více na www.burnhorns.org), které pálení rohoviny podpořily:

Richard Leakey – světoznámý antropolog a ochránce přírody.
„Veřejné spálení nosorožčí rohoviny je velice užitečným upozorněním na kritickou situaci, v níž se nacházejí nosorožci po celém světě,“ napsal v e-mailu organizátorům Richard Leakey. „Inteligentní, vzdělaní lidé na celém světě jsou si vědomi, že rohovina z těchto kriticky ohrožených zvířat jim nemůže přinést žádný užitek. Spálení rohoviny a poukázání na absurdnost chování těch, kteří rohovině přiznávají jakoukoli hodnotu, je vynikající nápad.“

Ian Craig – zakladatel soukromé rezervace Lewa v severní Keni, který významně přispěl k záchraně nosorožců ve východní Africe
„Zatímco ochránci přírody se po celém světě snaží chránit biologické druhy a jejich přirozené prostředí proti narůstajícímu tlaku pramenícímu z lidské nestřídmosti, důležitou rolí zoologických zahrad je o této situaci informovat. Zprávy o zoufalé situaci divokých zvířat se v médiích dlouho neohřejí a jsou to právě zoologické zahrady, které zajišťují, abychom na jejich osud nezapomínali. Prozíravé rozhodnutí a příklad ZOO Dvůr Králové a jejích partnerů veřejně zničit své zásoby nosorožčí rohoviny jsou zřetelným poselstvím, zdůrazňujícím, že představy o zdravotních účincích rohoviny jsou smyšlenkami a že tato neopodstatněná víra vede až k úplnému vyhubení celých druhů zvířat.“

Monika Leová – Miss Earth České republiky 2013, modelka a hlasatelka televizních zpráv, která je původem z Vietnamu
„Musím přiznat, že pro mě jde o trochu osobní téma. I ze svého blízkého okolí vím, že víra v působení nosorožčí rohoviny je stále živá. Rohovina přitom takové účinky, jaké jí jsou přisuzovány, nemá. Je proto potřeba dát jasně najevo, že její užívání je nesmyslné vyhazování peněz a vede jen k vybíjení nosorožců a posilování kriminálních gangů, které s ní obchodují. Bylo by skvělé, kdyby Vietnam, země mých předků, mohl přispět k záchraně těchto krásných zvířat.“

Tony Fitzjohn – legendární ochranář, který společně s Georgem Adamsonem vracel lvy do volné přírody v severní Keni; v současné době správce nosorožčí rezervace v Tanzanii, který je držitelem Řádu britského impéria a jehož osudy byly částečným námětem pro film Strážce lvů
„Je skvělé, že zoologické zahrady spálí svoje zásoby rohoviny. Bezvýhradně to podporuji. Něco takového mělo být učiněno už dávno a doufám, že to samé udělá víc zoologických zahrad a vlád a že svůj vliv a veškeré pravomoci využijí k vytvoření tlaku na spotřebitele. Používání rohoviny je nutné co nejvíc omezit a upozornit veřejnost, že pokud obchod s rohovinou přetrvá, dojde k vyhubení nosorožců. Každý krok omezující obchod a odhalující nesmyslnost pověr o vlastnostech rohoviny je nesmírně důležitý a pomáhá chránit a zachovat nosorožce tady v Africe.“

Pavel Poc – poslanec Evropského parlamentu, spoluautor usnesení EP o trestné činnosti poškozující volně žijící druhy
„Vyslechl jsem v souvislosti s pálením nosorožčích rohů hodně argumentů toho typu, že by se daly prodat a výnos využít třeba právě na ochranu nosorožců. Zní to samozřejmě lákavě, ale bohužel dnešní svět tak nefunguje. Otevření legálního obchodu s nosorožčí rohovinou vyvolá pokusy o legalizaci rohoviny z černého trhu a vystupňuje pytláctví. Ostatně něčeho podobného jsme již byli svědky v případě slonoviny. Hodnotu akce vidím mimo jiné v tom, že právě ti, kdo by teoreticky mohli mít z rohoviny legální profit, ji zničí, aby upozornili na to, že jakýkoli obchod s nosorožčí rohovinou je nepřijatelný.“

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – vědecký orgán CITES pro Českou republiku
„Chtěli bychom vyjádřit naši podporu spálení zásob rohoviny, která je v držení ZOO Dvůr Králové. Jsme vděční za váš příspěvek ke snahám o zničení stále rostoucího obchodu s nosorožčí rohovinou a doufáme, že kampaň zasáhne veřejnost po celém světě, zejména pak v zemích, kde žijí nosorožci nebo kde je rohovina konzumována. Z tohoto důvodu se nijak nezdráhejte naši podporu vaši kampani prezentovat veřejně. Svou podporu vyjadřujeme i organizacím, které se kampaně rovněž zúčastní, nebo účast zvažují.“